LG H160 Tab-Book Laptop của Windows 8 Driver, phần mềm, hướng dẫn sử dụng


LG H160 Tab-Book Laptop

Tải về LG H160 Tab-Book Laptop của Windows 8 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Platform trình điều khiển phần mềm cho LG xách tay.
Cửa sổ 8.1 32bit
24 / 03 / 2014
ver 0x56
Intel Platform trình điều khiển phần mềm cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit
05 / 08 / 2013
ver 0x25
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel GMA driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit
05 / 08 / 2013
Ver 9.14.3.1102
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho LG Máy tính xách tay
Cửa sổ 8 32bit
05 / 08 / 2013
Ver 12.0.0.3321
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Broadcom Wireless Lan driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit
05 / 08 / 2013
Ver 5.93.97.113
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
maxTouch I2C Boot cầu ngoại vi Driver cho LG Máy tính xách tay
Cửa sổ 8 32bit
05 / 08 / 2013
Ver 6.2.9200.16384
Chương trình LG Update Center cho LG Máy tính xách tay
Cửa sổ 8 32bit
05 / 08 / 2013
Ver 1.0.1212.501
LG Dễ dàng khởi xướng điều khiển cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit
05 / 08 / 2013
Ver 1.0.1211.1101
LG Chia sẻ mạng cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit
05 / 08 / 2013
Ver 1.0.1211.501
điều khiển Control Center của LG cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit
05 / 08 / 2013
Ver 1.0.1212.401
lái xe Trung tâm chăm sóc của LG cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit
05 / 08 / 2013
Ver 1.0.1211.3001
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Hệ thống BIOS cho H160 mẫu
Cửa sổ 8 32bit
05 / 08 / 2013
Ver. F0B
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
CHỦ HƯỚNG DẪN
15 / 05 / 2013