LG K2 Máy tính xách tay của Windows 2000, XP, Vista, phần mềm


LG K2 Máy tính xách tay

Tải về LG K2 nhanh Máy tính xách tay của Windows 2000, XP, Vista, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Máy tính xách tay (K2) Realtek Sound Driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
09 / 01 / 2009
24,502K
LG xách tay Realtek Sound / SRS driver Ver 6.0.1.5374
windows Vista
09 / 01 / 2009
15,076K
LG xách tay Realtek Sound Driver Ver 6.0.1.5357
windows Vista
09 / 01 / 2009
15,605K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Máy tính xách tay (K2) Intel Chipset Driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
09 / 01 / 2009
1,736K
LG Máy tính xách tay Intel Chipset Driver Ver 8.1.1.1010
windows Vista
08 / 31 / 2009
1,323K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Máy tính xách tay (K2) Intel 945GM điều khiển
Cửa sổ 2000, Windows XP
09 / 01 / 2009
8,303K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Máy tính xách tay (K2) Ralink Wireless BG điều khiển
Cửa sổ 2000, Windows XP
09 / 01 / 2009
134K
LG Máy tính xách tay (K2) Intel Pro / Wireless ABG điều khiển
Cửa sổ 2000, Windows XP
09 / 01 / 2009
97,018K
LG Máy tính xách tay (K2) Ralink Wireless BG điều khiển
windows Vista
09 / 01 / 2009
311K
LG Máy tính xách tay Intel Pro / Wireless ABG driver Ver 10.6.0.29
windows Vista
08 / 31 / 2009
3,605K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Máy tính xách tay (K2) onboard Realtek LAN driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
09 / 01 / 2009
4,884K
LG Máy tính xách tay (K2) onboard Realtek LAN driver
windows Vista
09 / 01 / 2009
3,851K
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay Systems (K2) Agere AC97 Modem Driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
09 / 01 / 2009
712K
LG xách tay Agere Systems Modem Driver Ver 2.1.75.0
windows Vista
08 / 31 / 2009
678K
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Máy tính xách tay (K2) O2Micro CardBus điều khiển
Cửa sổ 2000, Windows XP
09 / 01 / 2009
1,860K
LG xách tay O2Micro CardBus & & FlashMedia Controller Driver
windows Vista
08 / 31 / 2009
2,479K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Máy tính xách tay (K2) Driver TouchPad
Cửa sổ 2000, Windows XP
09 / 01 / 2009
5,937K
LG xách tay TouchPad driver Ver 9.1.0.0
windows Vista
08 / 31 / 2009
5,126K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay Chương trình Cập nhật thông minh (K2) LG
Windows XP
09 / 01 / 2009
13,059K
LG Máy tính xách tay (K2) điều hành IP
Windows XP
09 / 01 / 2009
6,825K
LG Máy tính xách tay (K2) SCM (Control System Manager)
Windows XP
09 / 01 / 2009
3,263K
LG xách tay SCM (Control System Manager) Ver 2.0107.0126.04
windows Vista
08 / 31 / 2009
4,920K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
04 / 20 / 2007
5,923K