LG LW25 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, phần mềm


LG LW25 Máy tính xách tay

Tải về LG XNOTE LW25 Máy tính xách tay Windows XP, Vista và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (LW25) Realtek SRS SurroundXT điều khiển
Windows XP
08 / 31 / 2009
763K
LG xách tay Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.5294
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
93,884K
LG xách tay Realtek Sound Driver Ver 6.0.1.5350
windows Vista
08 / 31 / 2009
14,938K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Máy tính xách tay Intel Chipset Driver
windows Vista
08 / 31 / 2009
1,323K
XNOTE (LW25) Intel Chipset Driver
Windows XP
08 / 31 / 2009
6,477K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay intel GMA driver Ver 7.14.10.1437
windows Vista
06 / 16 / 2010
17,261K
XNOTE (LW25) Intel GMA950 Driver.
Windows XP
08 / 31 / 2009
5,226K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (LW25) IVT BlueSoleil Bluetooth điều khiển
Windows XP
08 / 31 / 2009
27,429K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (LW25) Intel Pro / Wireless LAN ABG điều khiển
Windows XP
08 / 31 / 2009
10,418K
Internet KTF EVDO Wireless Driver Package Ver 10.50.0.125
Windows XP
08 / 31 / 2009
5,837K
LG Máy tính xách tay Intel Pro / Wireless ABG điều khiển
windows Vista
08 / 31 / 2009
3,606K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay Onboard Agere Systems LAN driver
windows Vista
08 / 31 / 2009
322K
LƯU Ý (LW25) Onboard Agere Systems LAN driver
Windows XP
08 / 31 / 2009
2,461K
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Systems (LW25) Agere Modem Driver
Windows XP
08 / 31 / 2009
711K
LG xách tay Agere Systems Modem Driver Ver 2.1.74.0
windows Vista
08 / 30 / 2009
692K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (LW25) Driver TouchPad
Windows XP
08 / 31 / 2009
5,410K
LG Máy tính xách tay (LW25 / TX) TouchPad driver Ver 9.1.7.0
windows Vista
08 / 31 / 2009
11,362K
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (LW25) Pin Miser
Windows XP
08 / 31 / 2009
2,805K
LG xách tay Pin Miser Ver 5.0007.0425.02
windows Vista
08 / 30 / 2009
3,216K
PCMCIA
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay TI CardBus & FlashMedia Controller Driver Ver 2.0.0.8
windows Vista
08 / 30 / 2009
5,528K
LG xách tay TI CardBus Controller Driver Ver 2.0.0.8
Windows XP
08 / 27 / 2009
5,524K
LG xách tay PCI7412 CardBus khiển Ver 2.0.0.6
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
6,641K
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (LW25) điều hành IP
Windows XP
08 / 31 / 2009
6,826K
XNOTE (LW25) LG DMB Driver Package Ver 1.5506.0807.01
Windows XP
08 / 31 / 2009
11,606K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (LW25) OSD (On Screen Display)
Windows XP
08 / 31 / 2009
2,227K
XNOTE Chương trình Cập nhật thông minh (LW25) LG
Windows XP
08 / 31 / 2009
13,154K
XNOTE (LW25) LG Status Chỉ Ver 1.0006.0719
Windows XP
08 / 31 / 2009
1,653K
Máy tính xách tay OSD LG (On Screen Display) Ver 2.0307.0215.01
windows Vista
08 / 30 / 2009
1,790K