LG LW60, LW70 máy tính xách tay của Windows 2000, Windows XP Drivers, phần mềm


LG LW60 Máy tính xách tay

Tải về LG LW60 / LW70 Máy tính xách tay của Windows 2000, Drivers Windows XP, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CMedia Sound Driver Ver 5.12.01.0008.62 (70.2)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
73,357K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset Driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
3,015K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ATI driver Ver 6.14.10.6543 (LW60 / LW70)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
28,360K
Intel GMA Driver (LW60 / LW70)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
3,945K
Intel GMA driver Ver 14.16.0.4384 (LW60 / LW70-2xxx)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
5,022K
Intel GMA driver Ver 14.19.50.4497
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
5,221K
LG xách tay ATI driver Ver 8.403.0.0
Windows XP
08 / 25 / 2009
83,786K
Intel Graphics Media Accelerator điều khiển
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
3,945K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Pro / Wireless BG Driver (LW60 / LW70)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
2,068K
Pro lái Intel / Wireless BG
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
45,551K
Intel Pro / Wireless LAN BG điều khiển
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
2,011K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard Marvell LAN Driver (LW60 / LW70)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
7,824K
Onboard Marvell LAN Driver (LW60 / LW70)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
7,786K
Onboard Marvell LAN driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
7,664K
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Agere Systems Modem Driver (LW60 / LW70)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
698K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
TouchPad Driver (LW60 / LW70)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
5,285K
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Pin Miser 2005 Ver 3.3705.0628.01 (LW60 / LW70)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
3,438K
Pin Miser 2005
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
2,504K
PCMCIA
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay PCI7420 CardBus Controller Driver Ver 1.0.2.5
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 30 / 2009
4,970K
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ATI điều khiển từ xa quản lý
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
940K
Texas Instruments PCIxx20 CardBus Controller Driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
4,334K
IP hành 2005
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
6,449K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chương trình Cập nhật thông minh của LG
Windows XP
08 / 26 / 2009
19,856K
OSD (On Screen Display) Chương trình
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
1,611K

suy nghĩ 15 trên "LG LW60, LW70 máy tính xách tay của Windows 2000, Windows XP Drivers, phần mềm"

  1. trình điều khiển âm thanh cho LG Máy tính xách tay (LW60 / LW70) CMedia Sound Driver Ver 5.12.01.0008.62 (70.2) - không hoạt động. Sẽ có một phiên bản mới hơn sớm hoặc nơi mà tôi có thể nhận được tải về?

      1. Norton nói rằng thingy Data3.cab có "giljabiunis.exe", và tôi đã tìm thấy rằng (bất kể nó là) trong các quá trình của tôi và trong thư mục system32 của tôi (sau khi chạy setup.exe). Không có vẻ như đã gây ra nhiều thiệt hại, mặc dù.


Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *