LG LW60, LW70 máy tính xách tay của Windows 2000, Windows XP Drivers, phần mềm


LG LW60 Máy tính xách tay

Tải về LG LW60 / LW70 Máy tính xách tay của Windows 2000, Drivers Windows XP, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CMedia Sound Driver Ver 5.12.01.0008.62 (70.2)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
73,357K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset Driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
3,015K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ATI driver Ver 6.14.10.6543 (LW60 / LW70)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
28,360K
Intel GMA Driver (LW60 / LW70)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
3,945K
Intel GMA driver Ver 14.16.0.4384 (LW60 / LW70-2xxx)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
5,022K
Intel GMA driver Ver 14.19.50.4497
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
5,221K
LG xách tay ATI driver Ver 8.403.0.0
Windows XP
08 / 25 / 2009
83,786K
Intel Graphics Media Accelerator điều khiển
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
3,945K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Pro / Wireless BG Driver (LW60 / LW70)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
2,068K
Pro lái Intel / Wireless BG
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
45,551K
Intel Pro / Wireless LAN BG điều khiển
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
2,011K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard Marvell LAN Driver (LW60 / LW70)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
7,824K
Onboard Marvell LAN Driver (LW60 / LW70)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
7,786K
Onboard Marvell LAN driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
7,664K
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Agere Systems Modem Driver (LW60 / LW70)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
698K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
TouchPad Driver (LW60 / LW70)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
5,285K
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Pin Miser 2005 Ver 3.3705.0628.01 (LW60 / LW70)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
3,438K
Pin Miser 2005
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
2,504K
PCMCIA
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay PCI7420 CardBus Controller Driver Ver 1.0.2.5
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 30 / 2009
4,970K
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ATI điều khiển từ xa quản lý
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
940K
Texas Instruments PCIxx20 CardBus Controller Driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
4,334K
IP hành 2005
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
6,449K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chương trình Cập nhật thông minh của LG
Windows XP
08 / 26 / 2009
19,856K
OSD (On Screen Display) Chương trình
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
1,611K