LG N450 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, phần mềm


LG N450 Laptop

Tải về LG N450 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8 Drivers, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển Realtek Audio cho LG xách tay. (Ver 6.0.1.6602)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 07 / 2013
186,350K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver 9.3.0.1021)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
30 / 06 / 2015
2,920K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG. (Ver 8.1.0.1263)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
29 / 06 / 2015
48,927K
điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho LG (Ver 11.6.0.1030)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
29 / 06 / 2015
30,606K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay. (Ver 8.0.10.1464)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 07 / 2013
54,541K
điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho LG xách tay. (Ver 11.1.0.1006)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 07 / 2013
11,401K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver 9.3.0.1020)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 07 / 2013
2,913K
điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho LG xách tay. (Ver 11.5.0.1207)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
01 / 09 / 2012
1,914K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển AMD Radeon đồ họa cho LG xách tay. (Ver 8.951.9.9)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 07 / 2013
489,229K
intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver 8.15.10.2712)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 07 / 2013
152,028K
intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver 8.15.10.2712)
Cửa sổ 7 32bit
04 / 07 / 2013
113,646K
intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver 9.17.10.2843)
Cửa sổ 8 64bit
04 / 07 / 2013
152,098K
intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver 9.17.10.2828)
Cửa sổ 8 32bit
04 / 07 / 2013
111,979K
điều khiển AMD Radeon đồ họa cho LG xách tay. (Ver 8.982.10.6)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
04 / 07 / 2013
475,790K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
lái xe intel Bluetooth cho LG Notebook. (Ver 2.6.23.40059)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
29 / 06 / 2015
77,645K
Realtek Bluetooth điều khiển cho LG Notebook. (Ver.3.0.3.303)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
10 / 01 / 2014
27,759K
lái xe Ralink Bluetooth cho LG xách tay. (Ver 9.2.10.8)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
04 / 07 / 2013
74,476K
lái xe intel Bluetooth cho LG Notebook. (Ver 2.5.21.40054)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
04 / 07 / 2013
65,951K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chương trình Intel Wireless Display cho LG Máy tính xách tay (Ver 3.5.40.0)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
26 / 05 / 2014
254,421K
Chương trình Intel Wireless Display cho LG Máy tính xách tay (Ver 3.1.29.0)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
26 / 05 / 2014
219,403K
Ralink (Azurewave) Mạng LAN không dây N driver cho LG xách tay. (Ver 3.2.13.0)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
26 / 05 / 2014
11,079K
/ Realtek (QCOM) Mạng LAN không dây N lái xe Palladium cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 07 / 2013
28,838K
intel Wireless Lan driver cho LG xách tay. (Ver 15.1.1.1)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 07 / 2013
85,411K
intel Wireless Lan driver cho LG xách tay. (Ver 15.1.1.1)
Cửa sổ 7 32bit
04 / 07 / 2013
191,179K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard lái Atheros LAN cho LG xách tay. (Ver 2.0.14.15)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
26 / 05 / 2014
5,185K
Onboard lái Atheros LAN cho LG xách tay. (Ver 2.1.0.5)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
04 / 07 / 2013
5,658K
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek PCIE Card Reader driver cho LG xách tay. (Ver 6.1.7601.28099)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 07 / 2013
10,884K
Realtek PCIE Card Reader driver cho LG xách tay. (Ver 6.2.8400.28124)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
04 / 07 / 2013
10,895K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver 16.2.12.12)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
04 / 07 / 2013
43,721K
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver 15.3.36.0)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 07 / 2013
42,711K
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver 16.2.9.6)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
01 / 09 / 2012
43,554K
USB
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel trình điều khiển USB 3.0 cho LG xách tay. (Ver 1.0.4.225)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 07 / 2013
13,793K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển Control Center của LG cho LG xách tay. (Ver 1.0.1210.801)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
30 / 06 / 2015
19,942K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver 1.0.1208.2201)
Cửa sổ 8 32bit
30 / 06 / 2015
1,471K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver 1.0.1208.2201)
Cửa sổ 8 64bit
30 / 06 / 2015
1,648K
Trên màn hình điều khiển 2 hiển thị cho LG xách tay. (Ver 10.00.1205.1101)
Cửa sổ 7 64bit
26 / 05 / 2014
9,188K
Trên màn hình điều khiển 2 hiển thị cho LG xách tay. (Ver 11.00.1204.1801)
Cửa sổ 7 32bit
26 / 05 / 2014
8,358K
Windows7 Phục hồi Solution (Ver 1.1.1208.310
cửa sổ 8
05 / 07 / 2013
1,572K
LG Chăm sóc thông minh cho LG xách tay. (Ver 1.0.1204.1801)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
05 / 07 / 2013
403,147K
Giám đốc LG Mạng cho LG xách tay. (Ver 1.00.1204.1301)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
05 / 07 / 2013
64,256K
Giám đốc LG Speed ​​cho LG xách tay. (Ver 1.0.1203.0201)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
05 / 07 / 2013
14,883K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver 6.00.1205.1401)
Cửa sổ 7 32bit
05 / 07 / 2013
6,815K
LG thông minh Chỉ số trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver 2.19.1203.0501)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
05 / 07 / 2013
1,400K
LG thông minh Share cho LG xách tay. (Ver 2.01.1204.0901)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
05 / 07 / 2013
172,659K
Cập nhật thông minh Chương trình của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 7.0NO)
Cửa sổ 7 32bit
04 / 07 / 2013
36,452K
LG thông minh BTN driver cho LG xách tay. (Ver 1.00.1202.1701)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 07 / 2013
5,240K
SRS lái 3D Wide cho LG xách tay. (Ver 1.12.3600)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 07 / 2013
19,678K
LG thông minh BTN driver cho LG xách tay. (Ver 1.0.1209.1801)
Cửa sổ 8 64bit
04 / 07 / 2013
8,302K
LG Dễ dàng khởi xướng điều khiển cho LG xách tay. (Ver 1.0.1210.601)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
04 / 07 / 2013
3,432K
Trên màn hình điều khiển 3 hiển thị cho LG xách tay. (Ver 1.0.1208.2001)
Cửa sổ 8 64bit
04 / 07 / 2013
10,983K
Trên màn hình điều khiển 3 hiển thị cho LG xách tay. (Ver 1.0.1210.1601)
Cửa sổ 8 32bit
04 / 07 / 2013
10,335K
Cập nhật thông minh Chương trình của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 9.1NO)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 07 / 2013
36,457K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver 5.00.1205.1401)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 07 / 2013
6,995K
SRS lái 3D Wide cho LG xách tay. (Ver 1.12.5500)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
04 / 07 / 2013
19,968K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hướng dẫn sử dụng
08 / 08 / 2012
25,932K