LG LB50, LE50 Máy tính xách tay của Windows 2000, Drivers XP, phần mềm


LG LE50 nhanh Máy tính xách tay

Tải về LG XNOTE LB50, LE50 máy tính xách tay của Windows 2000, Trình điều khiển Windows XP và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (LE50) SigmaTel Sound Driver Ver 5.10.0.4866
Cửa sổ 2000, Windows XP
2006-03-28
19MB
XNOTE (LE50) SigmaTel Sound Driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
2005-07-28
20MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ATI Chipset / Video Driver XNOTE (LE50) Ver 6.14.10.6553
Cửa sổ 2000, Windows XP
2005-09-23
28MB
ATI Chipset / Video Driver XNOTE (LE50) Ver 6.14.10.6543
Cửa sổ 2000, Windows XP
2005-07-28
27MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE QCOM LAN không dây BG driver Ver 3.2.0.0
Windows XP
2008-04-30
3MB
XNOTE Intel Pro / Wireless BG driver Ver 9.0.4.8
Cửa sổ 2000, Windows XP
2008-03-12
44MB
XNOTE QCOM LAN không dây BG driver Ver 3.0.3.0
Windows XP
2005-07-28
1MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (LE50) Onboard Marvell LAN driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
2005-07-28
1MB
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LE50 Modem Driver
Windows XP
11 / 24 / 2010
698K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (LE50) Driver TouchPad
Cửa sổ 2000, Windows XP
2005-07-28
5MB
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (LE50) Pin Miser 2005 Ver 3.3705.0626.01
Cửa sổ 2000, Windows XP
2005-07-28
3MB
PCMCIA
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (LE50) CardBus Controller Driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
2005-09-27
3MB
XNOTE (LE50) CardBus Controller Driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
2005-07-28
3MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (LE50) IP hành 2005 Ver 3.0105.0729.01
Windows XP
2005-09-27
6MB
XNOTE Chương trình Cập nhật thông minh (LE50) LG
Windows XP
2005-09-15
19MB
XNOTE (LE50) OSD (On Screen Display) Ver 1.3405.0624.02
Cửa sổ 2000, Windows XP
2005-07-28
1MB
XNOTE (LE50) IP hành 2005 Ver 3.0105.0617.01
Windows XP
2005-07-28
6MB
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
BIOS] XNOTE (LE50 / LB50) Hệ thống BIOS Ver F.08
2008-09-17
4MB