LG LM60, LM70 máy tính xách tay của Windows 2000, Windows XP Drivers, phần mềm


LG LM60 Máy tính xách tay

Tải về LG LM60, LM70 Máy tính xách tay của Windows 2000, Windows XP Drivers, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CMedia Sound Driver Ver 5.12.01.0008.62 (70.2)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
73,357K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset (LM60 / LM70)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
2,986K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel GMA Driver (LM60 / LM70)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
3,946K
Intel GMA driver Ver 14.16.0.4384 (LM60 / LM70)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
5,022K
Intel GMA driver Ver 14.19.50.4497
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
5,221K
LG xách tay ATI driver Ver 8.403.0.0
Windows XP
08 / 25 / 2009
83,786K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Pro / Wireless LAN BG (LM60 / LM70)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
45,535K
Intel Pro / Wireless BG Driver (LM60 / LM70)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
2,068K
Pro lái Intel / Wireless BG
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
45,551K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard Marvell LAN (LM60 / LM70)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
7,849K
Onboard Marvell LAN Driver (LM60 / LM70)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
7,849K
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Agere Systems Modem (LM60 / LM70)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
698K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
TouchPad Driver (LM60 / LM70)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
5,259K
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Pin Miser 2005 Ver 3.3705.0628.01 (LM60 / LM70)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
3,438K
PCMCIA
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay PCI7420 CardBus Controller Driver Ver 1.0.2.5
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 30 / 2009
4,970K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
IP hành 2005 Ver 3.0005.0331.01 (LM60 / LM70)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
6,449K
IP hành 2005 Ver 3.0105.0617.01 (LM60 / LM70)
Windows XP
08 / 26 / 2009
6,895K
OSD (On Screen Display) Ver 1.3405.0726.01 (LM60 / LM70)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
1,614K
Chương trình Cập nhật thông minh của LG
Windows XP
08 / 26 / 2009
19,856K
IP hành 2005 Ver 3.0105.0729.01 XNOTE (LM60 / LM70)
Windows XP
08 / 26 / 2009
6,904K
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
BIOS] LG Máy tính xách tay (LM60 / LM70) Hệ thống BIOS Ver F.0F
08 / 25 / 2009
1,653K

suy nghĩ 8 trên "LG LM60, LM70 máy tính xách tay của Windows 2000, Windows XP Drivers, phần mềm"


Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *