LG LP60 máy tính xách tay Windows XP Trình điều khiển, phần mềm


LG LP60 Máy tính xách tay

Tải về LG LP60 Máy tính xách tay Windows XP Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Canexant AC-Link Driver (LP60)
Windows XP
08 / 24 / 2009
619K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset Driver (LP60)
Windows XP
08 / 24 / 2009
2,774K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ATI Driver (LP60)
Windows XP
08 / 24 / 2009
19,937K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Pro / Wireless B Driver (LP60)
Windows XP
08 / 24 / 2009
9,749K
Intel Pro / Wireless BG Driver (LP60)
Windows XP
08 / 24 / 2009
15,388K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard Broadcom 440x + E48 LAN Driver (LP60)
Windows XP
08 / 24 / 2009
16,177K
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Conexant Modem Driver (LP60)
Windows XP
08 / 24 / 2009
1,387K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
TouchPad Driver (LP60)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 24 / 2009
6,416K
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Pin Miser (LP60)
Windows XP
08 / 24 / 2009
2,380K
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (LP60) HTCPU Update Driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 24 / 2009
426K
MS nhanh Fix Engineering
08 / 24 / 2009
658K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chương trình OSD (On Screen Display) (LP60)
Windows XP
08 / 19 / 2009
1,594K
Chương trình điều hành IP (LP60)
Windows XP
08 / 19 / 2009
4,224K