LG LS40a / LS50a Máy tính xách tay của Windows 2000, Drivers XP, phần mềm


LG LS40 Laptop

Tải về LG XNOTE LS40a / LS50a Máy tính xách tay của Windows 2000, Windows XP Drivers, phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (LS40a / LS50a) Driver SOUNDMAX
Cửa sổ 2000, Windows XP
2004-12-29
4MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (LS40a / LS50a) Intel Chipset Driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
2004-12-29
2MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (LS40a / LS50a-Axxx / Jxxx) Intel Extreme điều khiển
Cửa sổ 2000, Windows XP
2004-12-29
7MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Intel Pro / Wireless LAN BG driver Ver 8.1.0.26
Windows XP
2008-03-19
16MB
XNOTE (LS43) Gemtek Wireless G điều khiển
Cửa sổ 2000, Windows XP
2006-12-13
2MB
XNOTE (LS40a / LS50a / LS43) Intel WLAN driver
cửa sổ 2000
2004-12-29
9MB
XNOTE (LS40a / LS50a / LS43) Intel WLAN driver
Windows XP
2004-12-29
9MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (LS40a / LS50a) Onboard 3Com LAN driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
2004-12-29
2MB
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (LS40a / LS50a) phạm vi Modem Driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
2004-12-29
1MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (LS40a / LS50a) Driver TouchPad
Cửa sổ 2000, Windows XP
2004-12-29
6MB
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (LS40a / LS50a) Chương trình Battery Miser Ver 3.19
Cửa sổ 2000, Windows XP
2005-07-29
2MB
XNOTE (LS40a / LS50a) Chương trình Battery Miser Ver 3.14
Cửa sổ 2000, Windows XP
2004-12-29
2MB
PCMCIA
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE PCI7420 CardBus Controller Driver Ver 1.0.2.5
Cửa sổ 2000, Windows XP
2007-02-13
4MB
XNOTE (LS40a / LS50a) CardBus Controller Driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
2004-12-29
4MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (LS40a / LS50a) IP hành Ver 2.20
Cửa sổ 2000, Windows XP
2005-06-28
4MB
XNOTE (LS40a / LS50a) OSD (On Screen Display) Ver 4.04
Cửa sổ 2000, Windows XP
2004-12-29
10MB
XNOTE (LS40a / LS50a) IP hành Ver 2.1j
Cửa sổ 2000, Windows XP
2004-12-29
4MB

suy nghĩ 33 trên "LG LS40a / LS50a Máy tính xách tay của Windows 2000, Drivers XP, phần mềm"

  1. hi!

    bạn có thể giúp tôi, tôi có một LG LS50a, Windows XP PRO.

    Tôi đã cài đặt XP dịch vụ pack3 và tôi đã nhận vấn đề trong mạng điều khiển lái xe của tôi Wifi WLAN và tôi cố gắng để cài đặt trình điều khiển của bạn, nhưng nó không làm việc.

    cảm ơn.


Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *