LG LS70 Máy tính xách tay của Windows 2000, Windows XP Drivers, phần mềm


LG LS70 Máy tính xách tay

Tải về LG XNOTE LS70 Máy tính xách tay của Windows 2000, Drivers Windows XP, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển âm thanh CMedia
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 30 / 2009
34,088K
CMedia Sound Driver Ver 5.12.01.0008.62 (70.2)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
73,357K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset Driver (LS70)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 30 / 2009
3,015K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel GMA Driver (LS70)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 30 / 2009
5,914K
Intel GMA Driver (LS70)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 30 / 2009
3,945K
Intel GMA driver Ver 14.19.50.4497
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
5,221K
LG xách tay ATI driver Ver 8.403.0.0
Windows XP
08 / 25 / 2009
83,786K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Pro / Wireless BG driver XNOTE (LS70)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 30 / 2009
2,068K
Pro lái Intel / Wireless BG
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
45,551K
Pro lái Intel / Wireless BG
08 / 30 / 2009
2,011K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard Marvell LAN Driver (LS70)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 30 / 2009
7,849K
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Agere Systems Modem Driver XNOTE (LS70)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 30 / 2009
698K
Agere Systems Modem
08 / 30 / 2009
701K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
TouchPad Driver (LS70)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 30 / 2009
5,231K
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Pin Miser (LS70)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 30 / 2009
3,438K
PCMCIA
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CardBus Controller Driver (LS70)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 30 / 2009
4,334K
LG xách tay PCI7420 CardBus Controller Driver Ver 1.0.2.5
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 30 / 2009
4,970K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
OSD (On Screen Display) Ver 1.3405.0726.01 (LS70)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 30 / 2009
1,614K
IP hành 2005 Ver 3.0105.0729.01 XNOTE (LS70)
Windows XP
08 / 30 / 2009
6,904K
Chương trình Cập nhật thông minh của LG
Windows XP
08 / 26 / 2009
19,856K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
11 / 23 / 2006
2,222K