LG LT20 Tablet PC Window XP Drivers, phần mềm


LG LT20 Tablet PC

Tải về LG LT20 Tablet PC Window XP Tablet PC Edition Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Audio Driver
Window XP Tablet PC Edition
08 / 24 / 2009
4,048K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset Driver
Window XP Tablet PC Edition
08 / 24 / 2009
2,762K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay ATI Video Driver Ver 8.476.0.0
Windows XP
08 / 24 / 2009
134,631K
driver video
Window XP Tablet PC Edition
08 / 24 / 2009
7,080K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
BMDC điều khiển
Window XP Tablet PC Edition
08 / 24 / 2009
19,618K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển mạng LAN không dây
Window XP Tablet PC Edition
08 / 24 / 2009
19,498K
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Modem Driver
Window XP Tablet PC Edition
08 / 24 / 2009
1,313K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
TouchPad điều khiển
Window XP Tablet PC Edition
08 / 24 / 2009
12,983K
Digitizer
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Máy tính xách tay (LT20) Digitizer driver Ver 1.2.5.0
Windows XP
08 / 24 / 2009
63K
PCMCIA
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CardBus Driver (PCI 7410)
Window XP Tablet PC Edition
08 / 24 / 2009
5,278K
Khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay nút Driver (LT20) Tablet
Windows XP
08 / 24 / 2009
181K
MS nhanh Fix Engineering
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 24 / 2009
658K
EasyMenu
Window XP Tablet PC Edition
08 / 24 / 2009
1,757K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
OSD (On Screen Display) Ver 3.12
Windows XP
08 / 24 / 2009
1,759K
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LT20 BIOS
Window XP Tablet PC Edition
08 / 24 / 2009
3,510K
kbd BIOS
Window XP Tablet PC Edition
08 / 24 / 2009
18K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN

suy nghĩ 2 trên "LG LT20 Tablet PC Window XP Drivers, phần mềm"


Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *