LG LW20 máy tính xách tay của Windows 2000, Windows XP Driver, Phần mềm


LG LW20 Máy tính xách tay

Tải về LG XNOTE LW20 Máy tính xách tay của Windows 2000, Windows XP Driver, Phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek SRS SurroundXT Driver_XNOTE (LW20) Ver 3.4.0.0
Windows XP
08 / 30 / 2009
763K
Realtek SRS SurroundXT Driver_XNOTE (LW20) Ver 3.4.0.0
Windows XP
08 / 30 / 2009
763K
Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.5224
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 30 / 2009
89,909K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset Driver (LW20)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 30 / 2009
3,015K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (LW20) Intel GMA điều khiển
08 / 30 / 2009
5,131K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Pro lái Intel / Wireless BG
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
45,551K
KTF EVDO Internet không dây Driver Package
08 / 30 / 2009
5,435K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard Marvell LAN Driver (LW20)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 30 / 2009
7,849K
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Agere Systems Modem Driver (LW20)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 30 / 2009
698K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
TouchPad Driver (LW20)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 30 / 2009
5,156K
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Pin Miser 2005 Ver 3.3705.0628.01
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 30 / 2009
3,438K
PCMCIA
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay PCI7412 CardBus khiển Ver 2.0.0.6
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
6,641K
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG DMB Driver Package Ver 1.5506.0807.01
Windows XP
08 / 26 / 2009
11,606K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
OSD (On Screen Display) Ver 1.3405.0726.01
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 30 / 2009
1,614K
IP hành 2005 Ver 3.0105.0729.01 (LW20)
Windows XP
08 / 30 / 2009
6,904K
LG thông minh Cập nhật Chương trình XNOTE (LW20 / LW40)
Windows XP
08 / 30 / 2009
20,008K