LG LW65, LW75 máy tính xách tay của Windows 2000, Windows XP Drivers, phần mềm


LG LW75 Máy tính xách tay

Tải về LG LW65, LW75 Máy tính xách tay của Windows 2000, Trình điều khiển Windows XP và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CMedia Sound Driver_ Ver 5.12.01.0008.62 (64) (LW65 / LW75)
Cửa sổ 2000, Windows XP
07 / 01 / 2010
07 / 01 / 2010
5K
73,306K
LG Máy tính xách tay (LS75) CMedia Sound Driver Ver 5.12.01.0008.62 (70.2)
Cửa sổ 2000, Windows XP
30 / 08 / 2009
73,357K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset Driver (LW65 / LW75)
Cửa sổ 2000, Windows XP
07 / 01 / 2010
07 / 01 / 2010
2K
2,984K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
trình điều khiển ATI Ver 8.18.0.0 XNOTE (LW65 / LW75)
Cửa sổ 2000, Windows XP
30 / 08 / 2009
25,347K
LG xách tay ATI driver Ver 8.403.0.0
Windows XP
25 / 08 / 2009
83,786K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Pro / Wireless BG Driver (LW65 / LW75)
Cửa sổ 2000, Windows XP
30 / 08 / 2009
2,068K
Pro lái Intel / Wireless BG
Cửa sổ 2000, Windows XP
26 / 08 / 2009
45,551K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard Marvell LAN Driver (LW65 / LW75)
Cửa sổ 2000, Windows XP
07 / 01 / 2010
7,850K
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Agere Systems Modem Driver (LW65 / LW75)
Cửa sổ 2000, Windows XP
30 / 08 / 2009
698K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
TouchPad Driver (LW65 / LW75)
Cửa sổ 2000, Windows XP
07 / 01 / 2010
07 / 01 / 2010
3K
5,259K
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Pin Miser 2005 Ver 3.3705.0628.01 (LW65 / LW75)
Cửa sổ 2000, Windows XP
07 / 01 / 2010
07 / 01 / 2010
6K
3,439K
OSD (On Screen Display) Ver 1.3405.0726.01 (LW65 / LW75)
Cửa sổ 2000, Windows XP
30 / 08 / 2009
1,614K
PCMCIA
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay PCI7412 CardBus khiển Ver 2.0.0.6
Cửa sổ 2000, Windows XP
26 / 08 / 2009
6,641K
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Điều khiển từ xa Manager (LW65 / LW75)
Cửa sổ 2000, Windows XP
06 / 01 / 2010
1,585K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
IP hành 2005 Ver 3.0105.0729.01 (LW65 / LW75)
Cửa sổ 2000, Windows XP
30 / 08 / 2009
6,904K
LG Chương trình Cập nhật thông minh (LS75 / LW65 / LW75)
Windows XP
30 / 08 / 2009
19,980K