LG XNOTE NZ3 máy tính xách tay của Windows 2000, Windows XP Drivers, phần mềm


LG XNOTE Logo

Tải về LG XNOTE NZ3 Máy tính xách tay của Windows 2000, Drivers Windows XP, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (NZ3) Driver SOUNDMAX
Cửa sổ 2000, Windows XP
2004-12-29
3MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (NZ3) Intel Chipset Driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
2004-12-29
8MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (NZ3) ATI driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
2004-12-29
16MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (NZ3) phạm vi (Modem + WLAN) Driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
2006-07-05
4MB
XNOTE (NZ3) Actiontec Combo (Modem + WLAN) Driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
2004-12-29
2MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (NZ3) Onboard Intel LAN driver
cửa sổ 2000
2004-12-29
270KB
XNOTE (NZ3) Onboard Intel LAN driver
Windows XP
2004-12-29
273KB
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (NZ3) phạm vi Modem Driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
2004-12-29
3MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (NZ3) Driver TouchPad
Cửa sổ 2000, Windows XP
2004-12-29
8MB
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (NZ3) Pin Miser Chương trình Ver 3.9
Cửa sổ 2000, Windows XP
2004-12-29
2MB
PCMCIA
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (NZ3) CardBus Controller Driver
cửa sổ 2000
2004-12-29
110KB