LG P435, P535 máy tính xách tay của Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


LG P435 Máy tính xách tay

Tải về LG P435, P535 Máy tính xách tay của Windows 7 32 / 64bit Trình điều khiển, phần mềm và hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Audio driver cho LG xách tay. (Ver.6.0.1.6505)
Cửa sổ 7 32bit, 64bit
04 / 19 / 2012
51,602K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Rapid Storage Technology lái xe cho LG xách tay. (Ver.10.6.0.1002)
Cửa sổ 7 32bit, 64bit
04 / 19 / 2012
10,717K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay. (Ver.7.0.0.1144)
Cửa sổ 7 32bit, 64bit
04 / 19 / 2012
2,531K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver.9.2.0.1030)
Cửa sổ 7 32bit, 64bit
04 / 19 / 2012
1,144K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
nVidia GeForce driver cho LG xách tay. (Ver.8.17.12.8564)
Cửa sổ 7 32bit
04 / 19 / 2012
124,562K
Intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver.8.15.10.2538)
Cửa sổ 7 32bit
04 / 19 / 2012
36,676K
nVidia GeForce driver cho LG xách tay. (Ver.8.17.12.8564)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 19 / 2012
165,955K
Intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver.8.15.10.2538)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 19 / 2012
39,325K
nVidia GeForce driver cho LG xách tay. (Ver.8.17.12.8564)
Cửa sổ 7 32bit
04 / 17 / 2012
165,955K
Intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver.8.15.10.2509)
Cửa sổ 7 32bit
04 / 17 / 2012
36,349K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.81.20601)
Cửa sổ 7 32bit, 64bit
04 / 19 / 2012
33,663K
Motorola Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.3.0.3.303)
Cửa sổ 7 32bit, 64bit
04 / 19 / 2012
50,678K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay. (Ver.14.3.0.6)
Cửa sổ 7 32bit, 64bit
04 / 19 / 2012
51,079K
Ralink Wireless LAN N driver cho LG xách tay. (Ver.3.2.8.0)
Cửa sổ 7 32bit, 64bit
04 / 19 / 2012
13,779K
Intel WiMAX Driver / gói phần mềm cho LG xách tay. (Ver.6.2.1202.26)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 17 / 2012
9,634K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard điều khiển Realtek LAN cho LG xách tay. (Ver.7.46.610.2011)
Cửa sổ 7 32bit, 64bit
04 / 19 / 2012
3,392K
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek lái PCIE Card Reader cho LG xách tay. (Ver.6.1.7601.39016)
Cửa sổ 7 32bit, 64bit
04 / 19 / 2012
8,942K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.15.3.23.0)
Cửa sổ 7 32bit, 64bit
04 / 19 / 2012
16,184K
USB
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
trình điều khiển USB 3.0 cho LG xách tay. (Ver.1.12.16)
Cửa sổ 7 32bit, 64bit
04 / 19 / 2012
5,922K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Cửa sổ dows7 Phục hồi Solution (Ver 1.1.1208.310
cửa sổ 8
07 / 05 / 2013
1,572K
LG thông minh trang driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.1112.2601)
Cửa sổ 7 32bit
04 / 19 / 2012
76,161K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver.6.00.1109.1501)
Cửa sổ 7 32bit
04 / 19 / 2012
3,787K
Trên màn hình điều khiển 2 hiển thị cho LG xách tay. (Ver. 10.00.1110.1401)
Cửa sổ 7 32bit
04 / 19 / 2012
8,493K
Cập nhật thông minh Chương trình của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 9.2PP)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 19 / 2012
25,996K
SRS Wide lái 3D Sound cho LG xách tay. (Ver.1.11.7300)
Cửa sổ 7 32bit, 64bit
04 / 19 / 2012
17,389K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver.5.00.1110.2801)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 19 / 2012
4,017K
LG Tốc độ điều khiển quản lý cho LG xách tay. (Ver.1.0.1110.1901)
Cửa sổ 7 32bit, 64bit
04 / 19 / 2012
13,059K
LG thông minh trang driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.1110.2401)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 19 / 2012
76,353K
LG Truyền thông FUNtasia driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.1111.1701)
Cửa sổ 7 32bit, 64bit
04 / 19 / 2012
124,228K
LG thông minh Chỉ số trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver.2.18.1111.2201)
Cửa sổ 7 32bit, 64bit
04 / 19 / 2012
931K
Trên màn hình điều khiển 2 hiển thị cho LG xách tay. (Ver. 10.00.1110.1401)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 19 / 2012
9,329K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver.5.00.1109.1501)
Cửa sổ 7 32bit
04 / 17 / 2012
3,783K
Trên màn hình điều khiển 2 hiển thị cho LG xách tay. (Ver.11.00.1109.0501)
Cửa sổ 7 32bit
04 / 17 / 2012
8,448K
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Arcsoft Webcam driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.0.7)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 17 / 2012
116,567K
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hệ thống BIOS cho P330 / P435 Model (Ver. F12)
cửa sổ 8
10 / 26 / 2012
3,535K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
01 / 20 / 2012
24,426K