LG P510 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


LG XNOTE P510 Máy tính xách tay

Tải về LG XNOTE P510 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows Drivers 7, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Sound / SRS Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.0.1.5880)
cửa sổ 7
11 / 10 / 2009
59,859K
Realtek Sound Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.10.0.5776)
Windows XP
07 / 21 / 2009
95,418K
Realtek Sound / SRS Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.0.1.5776)
windows Vista
07 / 21 / 2009
16,094K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Matrix Storage Manager (SATA AHCI Controller) Driver (Ver 8.9.0.1023)
cửa sổ 7
11 / 10 / 2009
21,859K
Intel Chipset Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 9.1.1.1015)
cửa sổ 7
11 / 10 / 2009
2,313K
Intel Chipset Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 9.0.0.1009)
Windows XP, Windows Vista
07 / 21 / 2009
2,235K
Intel Matrix Storage Manager (SATA AHCI Controller) điều khiển cho LG Máy tính xách tay
Windows XP
07 / 21 / 2009
21,841K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
nVidia GeForce Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 8.15.11.8678)
cửa sổ 7
11 / 10 / 2009
74,892K
nVidia GeForce Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver. 7.15.11.7960)
windows Vista
07 / 21 / 2009
67,761K
nVidia GeForce Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.14.11.7940)
Windows XP
07 / 21 / 2009
71,614K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Driver WIDCOMM Bluetooth cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.2.0.8000)
cửa sổ 7
11 / 10 / 2009
58,081K
Driver WIDCOMM Bluetooth cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.5.0.6200)
Windows XP
07 / 15 / 2009
105,168K
Driver WIDCOMM Bluetooth cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.2.0.6100)
windows Vista
07 / 15 / 2009
24,751K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Wireless ABG / AGN Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 12.4.1.11)
cửa sổ 7
11 / 10 / 2009
2,225K
Intel Wireless ABG / AGN Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 12.1.2.1)
windows Vista
07 / 21 / 2009
2,569K
LG xách tay Atheros Wireless LAN BG / BGN điều khiển
Windows XP, Windows Vista
07 / 21 / 2009
27,705K
Intel Wireless ABG / AGN Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 12.1.2.1)
Windows XP
07 / 15 / 2009
92,521K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard Intel driver LAN cho LG Máy tính xách tay (Ver 10.0.6.0)
cửa sổ 7
11 / 10 / 2009
170,139K
Onboard Intel driver LAN cho LG Máy tính xách tay (Ver 9.52.9.0)
Windows XP, Windows Vista
07 / 15 / 2009
47,378K
máy chụp ảnh
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chương trình YouCam CyberLink cho LG Máy tính xách tay (Ver 2.00.2907)
cửa sổ 7
11 / 10 / 2009
54,033K
Chương trình YouCam CyberLink cho LG Máy tính xách tay (Ver 2.00.2604)
windows Vista
07 / 15 / 2009
52,854K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
TouchPad Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 13.1.2.0)
cửa sổ 7
11 / 10 / 2009
14,464K
TouchPad Driver cho LG máy tính xách tay (Ver 12.1.0.0)
Windows XP, Windows Vista
07 / 15 / 2009
07 / 15 / 2009
8,614K
6,300K
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chương trình Miser Pin cho LG Máy tính xách tay (Ver 4.0109.0212.01)
Windows XP
07 / 21 / 2009
3,384K
Chương trình Miser Pin cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.0009.0112.01)
windows Vista
07 / 21 / 2009
3,598K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chương trình Chỉ số thông minh của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 2.00.0908.2401)
cửa sổ 7
11 / 10 / 2009
1,244K
Cập nhật thông minh Chương trình của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 7.0)
cửa sổ 7
11 / 10 / 2009
185,971K
(On Screen Display) Chương trình OSD cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.01.0908.2801)
cửa sổ 7
11 / 10 / 2009
9,548K
(On Screen Display) Chương trình OSD cho LG Máy tính xách tay (Ver 4.01.0901.1301)
Windows XP
07 / 21 / 2009
2,726K
Chương trình Chỉ số thông minh của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 2.00.0901.2301)
windows Vista
07 / 21 / 2009
1,241K
(On Screen Display) Chương trình OSD cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.01.0901.1001)
windows Vista
07 / 21 / 2009
9,287K
Cập nhật thông minh Chương trình của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver. 2.04.0205.04)
Windows XP
07 / 21 / 2009
14,661K
Cập nhật thông minh Chương trình của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver. 4.01.0217.03)
windows Vista
07 / 21 / 2009
15,237K
Chương trình điều hành IP cho LG Máy tính xách tay (Ver 3.0208.0911.01)
Windows XP
07 / 21 / 2009
9,044K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
09 / 03 / 2009
4,286K