LG PD225 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


LG PD225 Laptop

Tải về LG XNOTE PD225 máy tính xách tay Windows XP, Windows Drivers 7 và phần mềm


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Realtek High Definition Audio Driver Ver 5.10.0.6410
Windows XP
2011-12-12
58MB
XNOTE Realtek SRS 3D Wide driver Ver 4.1.1.0
Windows XP
2011-12-12
1MB
XNOTE Realtek SRS 3D Wide driver Ver 1.11.3700
Cửa sổ 7 32bit
2011-08-29
16MB
XNOTE Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.6410
Cửa sổ 7 32bit
2011-08-29
58MB
XNOTE Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.6410
Cửa sổ 7 64bit
2011-07-27
117MB
XNOTE Realtek SRS 3D Wide driver Ver 1.11.3700
Cửa sổ 7 64bit
2011-07-27
16MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.2.0.1030
Windows XP
2011-12-12
1MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 10.6.0.1002
Windows XP
2011-12-12
209MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 7.0.0.1144
Windows XP
2011-12-12
2MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 10.5.0.1026
Cửa sổ 7 32bit
2011-08-29
10MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.2.0.1030
Cửa sổ 7 32bit
2011-08-29
1MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 7.0.0.1144
Cửa sổ 7 32bit
2011-08-29
2MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 10.5.0.1026
Cửa sổ 7 64bit
2011-07-27
11MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 7.0.0.1144
Cửa sổ 7 64bit
2011-07-27
4MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.2.0.1030
Cửa sổ 7 64bit
2011-07-27
2MB
XNOTE Intel Rapid Storage (SATA AHCI Controller) điều khiển Ver 10.1.0.100
Windows XP
2011-03-18
309KB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE intel GMA driver Ver 6.14.10.5361
Windows XP
2011-12-12
12MB
XNOTE intel GMA driver Ver 8.15.10.2430
Cửa sổ 7 32bit
2011-08-29
35MB
XNOTE Intel GMA driver Ver 8.15.10.2372
Cửa sổ 7 64bit
2011-07-27
63MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển XNOTE Motorola Bluetooth Ver 3.0.3.303
Windows XP
2011-12-12
49MB
Trình điều khiển XNOTE intel Bluetooth Ver 1.0.78.20535
Windows XP
2011-12-12
130MB
Trình điều khiển XNOTE Motorola Bluetooth Ver 3.0.3.303
Cửa sổ 7 32bit
2011-08-29
49MB
Trình điều khiển XNOTE intel Bluetooth Ver 1.0.78.20535
Cửa sổ 7 32bit
2011-08-29
36MB
Trình điều khiển XNOTE intel Bluetooth Ver 1.0.78.20535
Cửa sổ 7 64bit
2011-07-27
45MB
Trình điều khiển XNOTE Motorola Bluetooth Ver 3.0.3.303
Cửa sổ 7 64bit
2011-07-27
48MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Intel Wireless LAN driver Ver 14.2.0.10
Windows XP
2011-12-12
36MB
XNOTE Intel WiMAX Driver / gói phần mềm Ver 6.2.1202.26
Windows XP
2011-12-12
71MB
XNOTE Ralink Wireless LAN N điều khiển Ver 3.2.3.0
Windows XP
2011-12-12
31MB
XNOTE Ralink Wireless LAN N điều khiển Ver 3.1.18.0
Cửa sổ 7 32bit
2011-08-29
31MB
XNOTE Intel Wireless LAN driver Ver 14.1.1.3
Cửa sổ 7 32bit
2011-08-29
40MB
XNOTE Intel WiMAX Driver / gói phần mềm Ver 6.2.1202.26
Cửa sổ 7 32bit
2011-08-29
9MB
XNOTE Intel Wireless LAN driver Ver 14.1.1.3
Cửa sổ 7 64bit
2011-07-27
52MB
XNOTE Ralink Wireless LAN N điều khiển Ver 3.1.18.0
Cửa sổ 7 64bit
2011-07-27
32MB
XNOTE Intel WiMAX Driver / gói phần mềm Ver 6.2.1202.26
Cửa sổ 7 64bit
2011-07-27
11MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE onboard Realtek LAN driver Ver 5.786.504.2011
Windows XP
2011-12-12
3MB
XNOTE onboard Realtek LAN driver Ver 7.45.516.2011
Cửa sổ 7 32bit
2011-08-29
3MB
XNOTE onboard Realtek LAN driver Ver 7.45.516.2011
Cửa sổ 7 64bit
2011-07-27
5MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.1.7601.83
Windows XP
2011-12-12
5MB
XNOTE Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.1.7601.83
Cửa sổ 7 32bit
2011-08-29
5MB
XNOTE Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.1.7601.83
Cửa sổ 7 64bit
2011-07-27
10MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Elan TouchPad driver Ver 8.0.9.4
Windows XP
2011-12-12
10MB
XNOTE Elan TouchPad driver Ver 8.0.9.3
Cửa sổ 7 32bit
2011-08-29
10MB
XNOTE Elan TouchPad driver Ver 8.0.9.3
Cửa sổ 7 64bit
2011-07-27
61MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE OSD (On Screen Display) Ver 10.01.1107.1901
Windows XP
2011-12-12
1MB
XNOTE LG thông minh Chỉ số Ver 2.14.1107.2101
Cửa sổ 7 32bit
2011-08-29
1MB
XNOTE LG Truyền thông FUNtasia Ver 1.0.1102.0801
Cửa sổ 7 32bit
2011-08-29
121MB
XNOTE LG Power Manager Suite Ver 3.00.1105.1701
Cửa sổ 7 32bit
2011-08-29
10MB
Chăm sóc XNOTE LG thông minh Ver 1.0.1106.2101
Cửa sổ 7 32bit
2011-08-29
402MB
XNOTE Turbo Boost Technology Monitor Ver. 2.1.23.0
Cửa sổ 7 32bit
2011-08-29
19MB
XNOTE LG thông minh Trang Ver 1.0.1106.0801
Cửa sổ 7 32bit
2011-08-29
74MB
XNOTE LG Tốc độ quản lý Ver 1.0.1108.2201
Cửa sổ 7 32bit
2011-08-29
12MB
XNOTE OSD2 (On Screen Display) Ver 11.00.1107.0501
Cửa sổ 7 32bit
2011-08-29
11MB
XNOTE Turbo Boost Technology Monitor Ver. 2.1.23.0
Cửa sổ 7 64bit
2011-08-09
21MB
XNOTE OSD2 (On Screen Display) Ver 10.00.1107.0501
Cửa sổ 7 64bit
2011-07-28
12MB
XNOTE LG thông minh Chỉ số Ver 2.13.1103.2501
Cửa sổ 7 64bit
2011-07-28
1MB
XNOTE LG Truyền thông FUNtasia Ver 1.0.1102.0801
Cửa sổ 7 64bit
2011-07-28
120MB
XNOTE LG thông minh Trang Ver 1.0.1106.0801
Cửa sổ 7 64bit
2011-07-28
78MB
XNOTE LG Tốc độ quản lý Ver 1.0.1107.2001
Cửa sổ 7 64bit
2011-07-28
14MB
Chăm sóc XNOTE LG thông minh Ver 1.0.1106.2101
Cửa sổ 7 64bit
2011-07-28
403MB
XNOTE LG Power Manager Suite Ver 2.00.1106.2001
Cửa sổ 7 64bit
2011-07-28
16MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *