LG R380 / RB380 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


LG R380 Máy tính xách tay

Tải về LG XNOTE R380 / RB380 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows Drivers 7 và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Realtek Sound / SRS driver Ver 6.0.1.5892
Cửa sổ 7 32bit
2009-11-05
33MB
XNOTE Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.5892
Windows XP
2009-09-08
93MB
XNOTE Realtek Sound / SRS driver Ver 6.0.1.5892
windows Vista
2009-08-12
33MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE nVidia Chipset / SATA driver Ver 15.50
Cửa sổ 7 32bit
2009-11-05
31MB
Trình điều khiển bộ điều khiển SATA AHCI Bộ điều khiển SATA AHCI Ver 10.3.0.46
Windows XP
2009-09-08
518KB
XNOTE nVidia Chipset Driver Ver 4.6.9.0
Windows XP
2009-09-08
21MB
XNOTE nVidia Chipset Driver Ver 4.6.9.0
windows Vista
2009-08-12
21MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE nVidia GeForce driver Ver 8.15.11.8626
Cửa sổ 7 32bit
2009-11-05
72MB
XNOTE nVidia GeForce driver Ver 6.14.11.8626
Windows XP
2009-09-08
72MB
XNOTE nVidia GeForce driver Ver 8.15.11.8626
windows Vista
2009-08-12
72MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển XNOTE WIDCOMM Bluetooth Ver 6.2.0.9600
Cửa sổ 7 32bit
2009-10-29
57MB
Trình điều khiển XNOTE WIDCOMM Bluetooth Ver 5.5.0.5100
Windows XP
2009-09-08
103MB
Trình điều khiển XNOTE WIDCOMM Bluetooth Ver 5.2.0.800
windows Vista
2009-08-12
57MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Realtek Wireless LAN BG / BGN driver Ver 1085.8.0727.2009
Windows XP
2009-12-22
16MB
XNOTE Ralink Wireless LAN N điều khiển Ver 3.00.01.0000
Cửa sổ 7 32bit
2009-11-05
4MB
XNOTE Realtek Wireless LAN BG / BGN driver Ver 2006.0.0819.2009
Cửa sổ 7 32bit
2009-10-29
15MB
XNOTE Ralink Wireless LAN N điều khiển Ver 1.04.02.0001
Windows XP
2009-09-08
5MB
XNOTE Realtek Wireless LAN BG / BGN driver Ver 6.1076.0317.2009
windows Vista
2009-08-12
16MB
XNOTE Ralink Wireless LAN N điều khiển Ver 2.03.02.0000
windows Vista
2009-07-08
3MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Onboard Atheros LAN driver Ver 1.0.0.7
Cửa sổ 7 32bit
2009-10-29
4MB
XNOTE Onboard Atheros LAN driver Ver 1.0.0.21
Windows XP
2009-09-08
4MB
XNOTE Onboard Atheros LAN driver Ver 1.0.0.20
windows Vista
2009-08-12
4MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Alcor Micro FlashMedia Controller Driver Ver 1.0.14.52
Cửa sổ 7 32bit
2009-10-29
6MB
XNOTE Alcor Micro FlashMedia Controller Driver Ver 1.4.1217.35202
Windows XP
2009-09-08
6MB
XNOTE Alcor Micro FlashMedia Controller Driver Ver 1.0.10.48
windows Vista
2009-08-12
5MB
máy chụp ảnh
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Foxlink WebCam driver Ver 1.9.0819.01
Cửa sổ 7 32bit
2009-11-05
2MB
XNOTE Foxlink WebCam driver Ver 1.9.0407.01
Windows XP, Windows Vista
2009-08-12
2MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE TouchPad driver Ver 14.0.1.1
Cửa sổ 7 32bit
2009-10-29
27MB
XNOTE TouchPad driver Ver 13.1.3.0
Windows XP
2009-09-08
21MB
XNOTE TouchPad driver Ver 13.1.3.0
windows Vista
2009-08-12
21MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chăm sóc XNOTE LG thông minh Ver 1.0.1011.0202
Cửa sổ 7 32bit
2010-11-16
387MB
XNOTE OSD (On Screen Display) Ver 5.01.1002.0201
Cửa sổ 7 32bit
2010-02-19
17MB
XNOTE LG thông minh Chỉ số Ver 2.00.0911.0401
Cửa sổ 7 32bit
2009-11-11
1MB
XNOTE ATK ACPI HotKey Ver 1043.2.15.101
Windows XP
2009-11-04
7MB
XNOTE ATK ACPI HotKey Ver 1043.2.31.102
Cửa sổ 7 32bit
2009-11-04
7MB
XNOTE ATK ACPI HotKey Ver 1043.2.31.100
windows Vista
2009-11-04
7MB
XNOTE LG Cập nhật thông minh Chương trình Ver 7.0
Cửa sổ 7 32bit
2009-10-27
20MB
XNOTE LG Status Chỉ Ver 1.0908.0716.01
Windows XP
2009-09-08
1MB
XNOTE OSD (On Screen Display) Ver 7.00.0908.1401
Windows XP
2009-09-08
2MB
XNOTE IP hành Ver 3.0208.0911.01
Windows XP
2009-09-08
8MB
XNOTE LG Chương trình Cập nhật thông minh
windows Vista
2009-08-12
15MB
XNOTE OSD (On Screen Display) Ver 8.00.0906.1001
windows Vista
2009-08-12
9MB
XNOTE LG thông minh Chỉ số Ver 2.00.0901.2301
windows Vista
2009-08-12
1MB
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
BIOS] XNOTE (R380) Hệ thống BIOS Ver SF07
2009-12-08
1MB