LG R400, RB400, RD400 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, phần mềm


LG XNOTE R400 Máy tính xách tay

Tải về LG XNOTE R400, RB400, RD400 Máy tính xách tay Windows XP, Vista Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Realtek Sound / SRS driver Ver 6.0.1.5391
windows Vista
2007-04-25
16MB
XNOTE (R400) Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.5377
Windows XP
2007-04-20
25MB
XNOTE (R400) Realtek Sound Driver Ver 6.0.1.5374
windows Vista
2007-04-17
14MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Intel Matrix Storage Manager (SATA AHCI Controller) điều khiển
Windows XP, Windows Vista
2007-04-20
20MB
XNOTE (R400) Intel Chipset Driver Ver 8.2.0.1010
Windows XP
2007-04-20
1MB
XNOTE (R400) Intel Chipset Driver Ver 8.1.1.1010
windows Vista
2007-04-17
1MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE intel GMA driver Ver 7.14.10.1437
windows Vista
2008-08-20
16MB
XNOTE Intel GMA driver Ver 6.14.10.4833
Windows XP
2008-08-20
16MB
XNOTE intel GMA driver Ver 7.14.10.1329
windows Vista
2007-11-08
15MB
XNOTE intel GMA driver Ver 6.14.10.4820
Windows XP
2007-05-17
16MB
XNOTE ATI Video Driver Ver 8.491.0.0
windows Vista
2008-06-25
98MB
XNOTE ATI driver Ver 8.475.0.0
windows Vista
2008-05-13
97MB
XNOTE ATI driver Ver 8.403.0.0
Windows XP
2007-10-02
81MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển XNOTE IVT BlueSoleil Bluetooth Ver 5.4.240.1
Windows XP, Windows Vista
2009-01-07
78MB
Trình điều khiển IVT BlueSoleil Bluetooth Ver 3.2.
windows Vista
2007-08-07
46MB
Trình điều khiển IVT BlueSoleil Bluetooth Ver 2.6.0.9
Windows XP
2007-08-07
25MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE AzureWave LAN không dây BG driver Ver 5.3.0.45
Windows XP
2008-01-15
11MB
XNOTE (R400) Intel Pro / Wireless LAN ABG điều khiển
Windows XP
2007-04-20
5MB
XNOTE (R400) AzureWave LAN không dây BG điều khiển
Windows XP
2007-04-20
9MB
XNOTE (R400) Intel Pro / Wireless LAN ABG điều khiển
windows Vista
2007-04-17
3MB
XNOTE (R400) AzureWave LAN không dây BG điều khiển
windows Vista
2007-04-17
4MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (R400) Onboard Marvell LAN driver
Windows XP
2007-04-18
8MB
XNOTE (R400) Onboard Marvell LAN driver
windows Vista
2007-04-17
2MB
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (R400) Agere Systems Modem Driver Ver 2.1.72.0
Windows XP
2007-04-20
759KB
XNOTE (R400) Agere Systems Modem Driver Ver 2.1.74.0
windows Vista
2007-04-17
734KB
máy chụp ảnh
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Chương trình (R400) LG thông minh Cam
windows Vista
2007-04-17
4MB
XNOTE LG thông minh Cam Chương trình Ver 1.0007.0818.01
windows Vista
2007-08-29
4MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (R400) TouchPad driver Ver 9.1.2.0
Windows XP
2007-04-20
5MB
XNOTE (R400) TouchPad driver Ver 9.1.13.0
windows Vista
2007-04-17
11MB
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Pin Miser Ver 5.0007.0919.01
windows Vista
2008-01-22
3MB
XNOTE Pin Miser Ver 4.0107.0223.01
Windows XP
2007-04-20
2MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE / XPION LG Magnifier Ver 1.3508.0228.01
Windows XP
2008-03-11
2MB
XNOTE / XPION LG Magnifier Ver 2.3208.0102.01
windows Vista
2008-03-11
2MB
XNOTE LG Status Chỉ Ver 1.0707.0806.01
Windows XP
2007-08-16
1MB
XNOTE LG Chương trình Cập nhật thông minh
Windows XP
2007-04-20
12MB
XNOTE IP hành Ver 3.0107.0216.01
Windows XP
2007-04-20
6MB
XNOTE OSD (On Screen Display) Ver 1.4907.0312.01
Windows XP
2007-04-20
2MB
XNOTE (R400) OSD (On Screen Display) Ver 2.0307.0215.01
windows Vista
2007-04-18
1MB
XNOTE LG Chương trình Cập nhật thông minh
windows Vista
2007-04-16
13MB
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
11 / 21 / 2007
4,191K