LG R405, RB405, RD405 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, phần mềm


LG R405 Máy tính xách tay

Tải về LG XNOTE R405 / RB405 / RD405 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.5433
Windows XP
2007-06-27
43MB
XNOTE Realtek Sound / SRS driver Ver 6.0.1.5391
windows Vista
2007-05-15
16MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Intel Matrix Storage Manager (SATA AHCI Controller) điều khiển
Windows XP, Windows Vista
2007-06-27
20MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 8.2.0.1014
Windows XP
2007-06-27
1MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 8.3.0.1013
windows Vista
2007-05-15
2MB
XNOTE Intel Turbo Memory driver Ver 1.0.0.1082
windows Vista
2007-05-15
21MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Notebook nVidia GeForce 8400 / 8600 driver Ver 6.14.11.5615
Windows XP
08 / 30 / 2009
68,215K
LG Notebook nVidia GeForce 8400 / 8600 driver Ver 7.15.11.7482
windows Vista
08 / 30 / 2009
62,570K
LG xách tay intel GMA driver Ver 6.14.10.4820
Windows XP
08 / 29 / 2009
16,834K
LG xách tay intel GMA driver Ver 7.14.10.1255
windows Vista
08 / 29 / 2009
15,510K
LG Notebook nVidia GeForce 8400 / 8600 driver Ver 7.15.11.7482
windows Vista
08 / 29 / 2009
62,570K
LG Notebook nVidia GeForce 8400 / 8600 driver Ver 6.14.11.5686
Windows XP
08 / 29 / 2009
68,359K
LG xách tay ATI Video Driver
Windows XP, Windows Vista
07 / 28 / 2010
07 / 28 / 2010
101,701K
145,698K
LG xách tay ATI Graphics Driver cho Windows XP
Windows XP
07 / 28 / 2010
101,701K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển XNOTE IVT BlueSoleil Bluetooth Ver 5.4.240.1
Windows XP, Windows Vista
2009-01-07
78MB
Trình điều khiển IVT BlueSoleil Bluetooth Ver 3.2.
windows Vista
2007-08-07
46MB
Trình điều khiển IVT BlueSoleil Bluetooth Ver 2.6.0.9
Windows XP
2007-08-07
25MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Intel Wireless ABG / AGN driver Ver 11.5.0.34
Windows XP, Windows Vista
2008-01-15
190MB
XNOTE AzureWave LAN không dây BG driver Ver 5.3.0.45
Windows XP
2008-01-15
11MB
XNOTE Intel Next-Gen Wireless AGN driver Ver 11.1.0.100
Windows XP
2007-06-27
6MB
XNOTE Intel Next-Gen Wireless LAN AGN driver Ver 11.1.0.0100
windows Vista
2007-05-15
4MB
LG xách tay AzureWave Wireless LAN BG điều khiển
windows Vista
07 / 28 / 2010
4,477K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển XNOTE Onboard Marvell LAN
Windows XP
2007-06-29
8MB
Trình điều khiển XNOTE Onboard Marvell LAN
windows Vista
2007-05-15
210KB
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Agere Systems Modem Driver Ver 2.1.72
Windows XP
2007-06-27
759KB
XNOTE Agere Systems Modem Driver Ver 2.1.74.0
windows Vista
2007-06-08
734KB
máy chụp ảnh
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE LG thông minh Cam Chương trình Ver 1.0007.0430.01
windows Vista
2007-05-15
4MB
XNOTE LG thông minh Cam Chương trình Ver 1.0007.0818.01
windows Vista
2007-08-29
4MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE TouchPad driver Ver 9.1.2.0
Windows XP
2007-06-27
5MB
XNOTE TouchPad driver Ver 9.1.16.0
windows Vista
2007-05-15
11MB
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Pin Miser Ver 5.0007.0919.01
windows Vista
2008-01-22
3MB
XNOTE Pin Miser Ver 4.0107.0223.01
Windows XP
2007-06-27
2MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE / XPION LG Magnifier Ver 1.3508.0228.01
Windows XP
2008-03-11
2MB
XNOTE / XPION LG Magnifier Ver 2.3208.0102.01
windows Vista
2008-03-11
2MB
XNOTE LG Status Chỉ Ver 1.0707.0806.01
Windows XP
2007-08-16
1MB
XNOTE LG Chương trình Cập nhật thông minh
Windows XP
2007-06-29
14MB
XNOTE OSD (On Screen Display) Ver 1.0507.0410.01
Windows XP
2007-06-27
2MB
XNOTE LG Status Chỉ Ver 1.0607.0326.01
Windows XP
2007-06-27
1MB
XNOTE IP hành Ver 3.0107.0216.01
Windows XP
2007-06-25
6MB
XNOTE OSD (On Screen Display) Ver 2.0507.0410.01
windows Vista
2007-05-15
1MB
XNOTE LG Chương trình Cập nhật thông minh
windows Vista
2007-05-10
14MB
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
BIOS] XNOTE (R405) Hệ thống BIOS Ver F.20
2010-08-12
4MB
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
02 / 28 / 2008
4,159K