LG R405-A / RD405-A Máy tính xách tay Windows XP, Vista, phần mềm


LG R405-A Máy tính xách tay

Tải về LG XNOTE R405-A / RD405-A Máy tính xách tay Windows XP, Vista, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.5485
Windows XP
07 / 28 / 2010
91,417K
LG xách tay Realtek Sound / SRS driver Ver 6.0.1.5464
windows Vista
07 / 28 / 2010
17,923K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay ATI Video / Chipset Ver 8.420.0.0
windows Vista
07 / 28 / 2010
144,192K
LG xách tay ATI Video / Chipset Driver Ver 8.420.0.0
Windows XP
07 / 28 / 2010
107,149K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay ATI Video Driver
Windows XP, Windows Vista
07 / 28 / 2010
07 / 28 / 2010
101,701K
145,698K
LG xách tay ATI Graphics Driver cho Windows XP
Windows XP
07 / 28 / 2010
101,701K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển IVT BlueSoleil Bluetooth Ver 3.2.3.5
Windows XP, Windows Vista
07 / 28 / 2010
47,217K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay AzureWave LAN không dây BG driver Ver 5.3.0.45
Windows XP
07 / 28 / 2010
12,137K
LG xách tay AzureWave Wireless LAN BG điều khiển
windows Vista
07 / 28 / 2010
4,477K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay Onboard SiS LAN driver Ver 2.0.1039.1640
windows Vista
07 / 28 / 2010
5,068K
LG xách tay Onboard Marvell LAN driver
Windows XP, Windows Vista
07 / 28 / 2010
19,754K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay TouchPad driver Ver 10.0.2.1
windows Vista
07 / 28 / 2010
11,615K
LG xách tay TouchPad driver Ver 9.1.2.0
Windows XP
07 / 28 / 2010
6,083K
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay Pin Miser Ver 5.0007.0919.01
windows Vista
07 / 28 / 2010
3,207K
LG xách tay Pin Miser Ver 4.0107.0223.01
Windows XP
07 / 28 / 2010
2,808K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay LG thông minh Cam Chương trình Ver 1.0007.0818.01
windows Vista
07 / 28 / 2010
5,019K
Máy tính xách tay OSD LG (On Screen Display) Ver 2.0507.0621.01
windows Vista
07 / 28 / 2010
1,786K
LG xách tay IP hành Ver 3.0107.0216.01
Windows XP
07 / 28 / 2010
6,827K
Chương trình Cập nhật thông minh của LG cho LG Máy tính xách tay
windows Vista
07 / 27 / 2010
14,765K
Chương trình Chỉ số thông minh của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.2007.1119.01)
windows Vista
07 / 27 / 2010
1,212K
Máy tính xách tay OSD LG (On Screen Display) Ver 1.5007.0809.01
Windows XP
08 / 29 / 2009
2,542K
Chương trình Magnifier LG cho LG Máy tính xách tay
Windows XP, Windows Vista
08 / 27 / 2009
08 / 27 / 2009
2,171K
2,695K
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
BIOS] LG Máy tính xách tay (R405-Axxx) Hệ thống BIOS Ver LHORSF12
07 / 28 / 2010
0K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
12 / 01 / 2008
4,159K