LG R410, RB410 máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


LG R410 Máy tính xách tay

Tải về LG XNOTE R410, RB410 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek High Definition Audio Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver. 6.0.1.5745)
windows Vista
02 / 07 / 2013
26,989K
Realtek High Definition Audio Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver. 6.0.1.5918)
cửa sổ 7
12 / 26 / 2011
59,947K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Turbo Memory Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.6.1.1004)
windows Vista
02 / 07 / 2013
25,801K
Intel Chipset Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 8.7.0.1007)
Windows XP, Windows Vista
02 / 07 / 2013
2,115K
Intel Matrix Storage Manager (SATA AHCI Controller) Driver (Ver. 8.2.0.1001)
Windows XP, Windows Vista
02 / 07 / 2013
21,509K
Intel Matrix Storage Manager (SATA AHCI Controller) Driver (Ver. 8.9.0.1023)
cửa sổ 7
12 / 26 / 2011
21,859K
Intel Turbo Memory Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.10.0.1012)
cửa sổ 7
12 / 26 / 2011
31,966K
Intel Chipset Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 9.1.1.1019)
cửa sổ 7
12 / 26 / 2011
2,408K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
nVidia GeForce Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 7.15.11.7953)
windows Vista
02 / 07 / 2013
79,546K
Intel GMA Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 7.15.10.1576)
windows Vista
02 / 07 / 2013
20,211K
nVidia GeForce Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 8.15.11.8627)
Windows XP
12 / 26 / 2011
82,272K
Intel GMA Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 8.15.10.1808)
cửa sổ 7
12 / 26 / 2011
25,859K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Driver Bluetooth cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.2.0.9001)
cửa sổ 7
12 / 26 / 2011
59,111K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Wireless ABG / AGN Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver. 12.2.0.11)
windows Vista
02 / 07 / 2013
2,537K
Ralink Wireless LAN N Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 2.03.02.0000)
windows Vista
02 / 07 / 2013
3,502K
Ralink Wireless LAN N Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 3.0.1.0)
cửa sổ 7
12 / 26 / 2011
6,922K
Intel Wireless ABG / AGN Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver. 12.4.1.11)
cửa sổ 7
12 / 26 / 2011
2,225K
Intel Wireless ABG / AGN Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 12.2.0.11)
windows Vista
12 / 26 / 2011
2,571K
Intel Wireless ABG / AGN Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 12.2.0.11)
Windows XP
12 / 26 / 2011
4,155K
Ralink Wireless LAN N Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.04.02.0000)
Windows XP
12 / 26 / 2011
3,540K
Ralink Wireless LAN N Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 2.03.02.0000)
windows Vista
12 / 26 / 2011
3,540K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard Driver Realtek LAN cho LG Máy tính xách tay (Ver. 6.213.1110.2008)
windows Vista
02 / 07 / 2013
5,224K
Onboard Driver Realtek LAN cho LG Máy tính xách tay (Ver. 7.3.522.2009)
cửa sổ 7
12 / 26 / 2011
5,269K
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Agere Modem Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver. 2.1.94.0)
cửa sổ 7
12 / 26 / 2011
693K
LG xách tay Agere Systems Modem Driver (Ver 2.1.88.0)
Windows XP, Windows Vista
06 / 10 / 2010
714K
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek FlashMedia Controller Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.0.6000.20097)
windows Vista
02 / 07 / 2013
7,094K
Realtek FlashMedia Controller Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.1.7100.30093)
cửa sổ 7
12 / 26 / 2011
7,405K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
TouchPad Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 10.1.8.0)
Windows XP, Windows Vista
02 / 07 / 2013
6,190K
TouchPad Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 13.2.4.12)
cửa sổ 7
12 / 26 / 2011
27,034K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Cập nhật thông minh Chương trình của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 4.00.0529.06)
windows Vista
06 / 29 / 2015
15,281K
Chương trình Chỉ số thông minh của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 2.1608.1011.01)
windows Vista
02 / 07 / 2013
1,223K
(On Screen Display) Chương trình OSD cho LG Máy tính xách tay (Ver 2.1608.1011.01)
windows Vista
02 / 07 / 2013
9,303K
(On Screen Display) Chương trình OSD cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.01.0910.1901)
cửa sổ 7
12 / 26 / 2011
9,556K
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
[BIOS] LG Máy tính xách tay (R410 / R510) Hệ thống BIOS Ver 3F22
12 / 26 / 2011
1,919K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
10 / 20 / 2009
5,404K