LG R460, R560 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


LG R460 Máy tính xách tay

Tải về LG R460 / R560 máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows Drivers 7 và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Realtek Sound / SRS driver Ver 6.0.1.5918
Cửa sổ 7 32bit
2009-10-27
58MB
XNOTE Realtek SRS SurroundXT driver Ver 4.1.0.0
Windows XP
2009-07-22
1MB
XNOTE Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.5847
Windows XP
2009-06-03
57MB
XNOTE Realtek Sound / SRS driver Ver 6.0.1.5847
windows Vista
2009-05-25
57MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Intel Matrix Storage Manager (SATA AHCI Controller)
Cửa sổ 7 32bit
2009-10-30
21MB
XNOTE Intel Turbo Memory driver Ver 1.10.0.1012
Cửa sổ 7 32bit
2009-10-27
31MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.1.1.1019
Cửa sổ 7 32bit
2009-10-19
2MB
XNOTE Intel Matrix Storage Manager (SATA AHCI Controller) điều khiển
Windows XP, Windows Vista
2009-07-17
21MB
XNOTE Intel Turbo Memory driver Ver 1.9.0.1006
windows Vista
2009-06-18
28MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 8.7.0.1007
Windows XP, Windows Vista
2009-05-21
2MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE nVidia GeForce driver Ver 8.15.11.8691
Cửa sổ 7 32bit
2009-11-20
77MB
XNOTE nVidia GeForce driver Ver 6.14.11.8691
Windows XP
2009-11-09
76MB
XNOTE nVidia GeForce driver Ver 8.15.11.8647
Cửa sổ 7 32bit
2009-10-27
80MB
XNOTE nVidia GeForce driver Ver 6.14.11.7953
Windows XP
2009-06-02
68MB
XNOTE nVidia GeForce driver Ver 7.15.11.7988
windows Vista
2009-05-25
77MB
XNOTE intel GMA driver Ver 8.15.10.1892
Cửa sổ 7 32bit
2009-11-19
24MB
XNOTE intel GMA driver Ver 6.14.10.5029
Windows XP
2009-07-02
13MB
XNOTE intel GMA driver Ver 7.15.10.1624
windows Vista
2009-05-25
20MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển XNOTE WIDCOMM Bluetooth Ver 6.2.0.9001
Cửa sổ 7 32bit
2009-10-20
57MB
Trình điều khiển XNOTE WIDCOMM Bluetooth Ver 5.1.0.5200
Windows XP
2008-07-24
55MB
Trình điều khiển XNOTE WIDCOMM Bluetooth Ver 6.0.1.5600
windows Vista
2008-07-24
58MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Ralink Wireless LAN N điều khiển Ver 3.00.01.0000
Cửa sổ 7 32bit
2009-10-27
6MB
XNOTE Intel Wireless ABG / AGN driver Ver 12.4.1.11
Cửa sổ 7 32bit
2009-10-19
2MB
XNOTE Ralink Wireless LAN N điều khiển Ver 2.03.02.0000
windows Vista
2009-07-08
3MB
XNOTE Ralink Wireless LAN N điều khiển Ver 1.04.02.0000
Windows XP
2009-07-08
3MB
XNOTE Intel Wireless ABG / AGN driver Ver 12.2.0.11
windows Vista
2009-05-25
2MB
XNOTE Ralink Wireless LAN N điều khiển Ver 2.00.02.0000
windows Vista
2009-05-25
2MB
XNOTE Intel Wireless ABG / AGN driver Ver 12.2.0.11
Windows XP
2009-02-06
4MB
XNOTE Ralink Wireless LAN N điều khiển
Windows XP
2008-11-17
2MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE onboard Realtek LAN driver Ver 7.005.0730.2009
Cửa sổ 7 32bit
2009-10-27
5MB
XNOTE onboard Realtek LAN driver Ver 6.227.0902.2009
windows Vista
2009-09-10
5MB
XNOTE onboard Realtek LAN driver Ver 6.226.729.2009
windows Vista
2009-09-03
5MB
XNOTE onboard Realtek LAN driver Ver 5.736.0728.2009
Windows XP
2009-09-03
5MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Realtek FlashMedia Controller Driver Ver 6.1.7600.30101
Cửa sổ 7 32bit
2009-10-19
10MB
XNOTE Realtek FlashMedia Controller Driver Ver 6.0.6000.0084
Windows XP
2009-06-03
7MB
XNOTE Realtek FlashMedia Controller Driver Ver 6.0.6000.20130
windows Vista
2009-05-25
9MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE TouchPad driver Ver 13.2.4.12
Cửa sổ 7 32bit
2009-10-19
26MB
XNOTE TouchPad driver Ver 10.1.8.0
Windows XP, Windows Vista
2008-07-23
6MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE OSD (On Screen Display) Ver 5.01.1002.0201
Cửa sổ 7 32bit
2010-02-19
17MB
XNOTE LG thông minh Chỉ số Ver 2.00.0911.0401
Cửa sổ 7 32bit
2009-11-11
1MB
XNOTE LG Cập nhật thông minh Chương trình Ver 7.0
Cửa sổ 7 32bit
2009-10-27
20MB
XNOTE OSD (On Screen Display) Ver 7.00.0904.2901
Windows XP
2009-06-22
2MB
XNOTE OSD (On Screen Display) Ver 8.00.0905.1301
windows Vista
2009-05-25
9MB
XNOTE LG Chương trình Cập nhật thông minh
windows Vista
2009-05-21
14MB
XNOTE LG thông minh Chỉ số Ver 2.00.0901.2301
windows Vista
2009-02-27
1MB
XNOTE LG Status Chỉ Ver 1.0908.0716.01
Windows XP
2008-10-31
1MB
XNOTE IP hành Ver 3.0107.0216.01
Windows XP
2008-09-05
6MB
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (R460 / R560) Hệ thống BIOS Ver 3F94
cửa sổ 7
2009-09-08
1MB