LG R500 / RB500 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, phần mềm


LG R500 Máy tính xách tay

Tải về LG XNOTE R500 / RB500 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay Realtek Sound / SRS điều khiển
windows Vista
08 / 30 / 2009
08 / 30 / 2009
16,844K
20,295K
LG xách tay Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.5433
Windows XP
08 / 30 / 2009
44,217K
LG xách tay Realtek SRS SurroundXT driver Ver 4.00.0300
Windows XP
08 / 29 / 2009
898K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Máy tính xách tay Intel Turbo Memory driver Ver 1.0.0.1082
windows Vista
08 / 30 / 2009
21,904K
LG Máy tính xách tay Intel Matrix Storage Manager (SATA AHCI Controller) điều khiển
Windows XP, Windows Vista
08 / 30 / 2009
20,662K
LG Máy tính xách tay Intel Chipset Driver Ver 8.3.0.1013
windows Vista
08 / 30 / 2009
08 / 30 / 2009
1,926K
2,231K
LG Máy tính xách tay Intel Chipset Driver Ver 8.2.0.1014
Windows XP
08 / 30 / 2009
1,926K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Notebook nVidia GeForce 8400 / 8600 driver Ver 6.14.11.5615
Windows XP
08 / 30 / 2009
68,215K
LG Notebook nVidia GeForce 8400 / 8600 driver Ver 7.15.11.7482
windows Vista
08 / 30 / 2009
62,570K
LG Notebook nVidia GeForce 8400 / 8600 driver Ver 7.15.11.7482
windows Vista
08 / 29 / 2009
62,570K
LG Notebook nVidia GeForce 8400 / 8600 driver Ver 6.14.11.5686
Windows XP
08 / 29 / 2009
68,359K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Notebook IVT BlueSoleil Bluetooth điều khiển Ver 3.0
windows Vista
08 / 30 / 2009
36,183K
LG Notebook IVT BlueSoleil Bluetooth điều khiển Ver 2.1.1.0
Windows XP
08 / 30 / 2009
26,626K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Máy tính xách tay Intel Next-Gen Wireless LAN AGN driver Ver 11.1.0.0100
windows Vista
08 / 30 / 2009
4,795K
LG Máy tính xách tay Intel Next-Gen Wireless AGN driver Ver 11.1.0.100
Windows XP
08 / 30 / 2009
6,697K
LG Máy tính xách tay Intel Wireless ABG / AGN driver Ver 11.5.0.34
Windows XP, Windows Vista
08 / 29 / 2009
194,789K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Notebook onboard Intel LAN driver
windows Vista
08 / 30 / 2009
975K
LG Notebook onboard Intel LAN driver
Windows XP
08 / 29 / 2009
975K
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay Agere Systems Modem Driver Ver 2.1.74.0
windows Vista
08 / 30 / 2009
692K
LG xách tay Agere Systems Modem Driver Ver 2.1.72
Windows XP
08 / 30 / 2009
717K
LG xách tay Agere Systems Modem Driver Ver 2.1.72
Windows XP
08 / 29 / 2009
717K
Fingerprinter
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Máy tính xách tay Finger Print Driver Ver 7.7.0.78
Windows XP
08 / 30 / 2009
8,391K
LG xách tay OmniPass Chương trình Ver 3.51.36
Windows XP
08 / 30 / 2009
38,862K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay TouchPad driver Ver 9.1.2.0
Windows XP
08 / 30 / 2009
6,083K
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay Pin Miser Ver 5.0007.0425.02
windows Vista
08 / 30 / 2009
3,216K
LG xách tay Pin Miser Ver 4.0107.0223
Windows XP
08 / 29 / 2009
2,808K
PCMCIA
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay TI CardBus & FlashMedia Controller Driver
windows Vista
08 / 30 / 2009
5,045K
LG xách tay TI CardBus & FlashMedia Controller Driver
Windows XP
08 / 30 / 2009
6,197K
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
PR20 (Cable PR) Driver
windows Vista
08 / 30 / 2009
08 / 30 / 2009
16,556K
3,121K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Máy tính xách tay OSD LG (On Screen Display) Ver 2.0507.0410.01
windows Vista
08 / 30 / 2009
1,790K
LG xách tay Chương trình Cập nhật thông minh của LG
windows Vista
08 / 30 / 2009
14,871K
LG xách tay Chương trình Cập nhật thông minh của LG
Windows XP
08 / 30 / 2009
14,811K
LG xách tay IP hành Ver 3.0107.0216.01
Windows XP
08 / 30 / 2009
6,827K
Máy tính xách tay OSD LG (On Screen Display) Ver 1.0507.0410.01
Windows XP
08 / 30 / 2009
2,542K
LG xách tay IP hành Ver 3.0107.0216.01
Windows XP
08 / 29 / 2009
6,827K
Chương trình Magnifier LG cho LG Máy tính xách tay
Windows XP, Windows Vista
08 / 27 / 2009
08 / 27 / 2009
2,171K
2,695K
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
BIOS] LG Máy tính xách tay (R500) Hệ thống BIOS Ver F.20
04 / 05 / 2010
1,827K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
08 / 06 / 2008
4,120K