LG XNOTE R570 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


LG R570 Máy tính xách tay

Tải về LG XNOTE R570 máy tính xách tay Windows XP, Windows Drivers 7, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Realtek Sound / SRS driver Ver 6.0.1.5982
Cửa sổ 7 64bit
2010-10-12
62MB
XNOTE Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.5982
Windows XP
2010-01-13
62MB
XNOTE Realtek Sound / SRS driver Ver 6.0.1.5982
Cửa sổ 7 32bit
2010-01-11
62MB
XNOTE Realtek SRS SurroundXT driver Ver 4.1.0.0
Windows XP
2009-12-08
1MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 10.1.0.1008
Cửa sổ 7 64bit
2011-01-27
9MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 10.1.0.1008
Cửa sổ 7 32bit
2011-01-26
9MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.1.1.1024
Cửa sổ 7 64bit
2010-10-12
2MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 6.0.0.1179
Cửa sổ 7 64bit
2010-09-28
5MB
XNOTE Intel Turbo Boost driver Ver 1.0.1.1002
Windows XP
2010-06-24
53MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.1.1.1024
Windows XP
2010-01-13
2MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 6.0.0.1179
Cửa sổ 7 32bit
2010-01-13
5MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.1.1.1023
Cửa sổ 7 32bit
2010-01-11
2MB
XNOTE Intel Matrix Storage Manager (SATA AHCI Controller) điều khiển Ver 8
Windows XP
2009-11-09
21MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE nVidia GeForce driver Ver 8.17.12.6136
Cửa sổ 7 64bit
2011-01-27
152MB
XNOTE nVidia GeForce driver Ver 8.17.12.6136
Cửa sổ 7 32bit
2011-01-27
117MB
XNOTE nVidia GeForce driver Ver 6.14.11.8822
Windows XP
2010-01-13
76MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển XNOTE WIDCOMM Bluetooth Ver 6.3.0.4400
Cửa sổ 7 32bit
2010-11-11
58MB
Trình điều khiển XNOTE WIDCOMM Bluetooth Ver 6.3.0.4400
Cửa sổ 7 64bit
2010-11-11
58MB
Trình điều khiển XNOTE WIDCOMM Bluetooth Ver 5.5.0.7500
Windows XP
2009-11-09
102MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Realtek Wireless LAN BG / BGN driver Ver 1093.5.0223.2011
Windows XP
2011-05-18
27MB
XNOTE Realtek Wireless LAN BG / BGN driver Ver 2020.1.0311.2011
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-20
26MB
XNOTE Realtek Wireless LAN BG / BGN driver Ver 2020.1.0311.2011
Cửa sổ 7 32bit
2011-04-20
26MB
XNOTE Intel Wireless ABG / AGN driver Ver 13.0.0.107
Cửa sổ 7 64bit
2010-10-12
46MB
XNOTE Intel Wireless ABG / AGN driver Ver 13.0.0.107
Windows XP
2010-01-13
36MB
XNOTE Intel Wireless ABG / AGN driver Ver 13.0.0.107
Cửa sổ 7 32bit
2010-01-11
41MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Onboard Atheros LAN driver Ver 1.0.0.22
Cửa sổ 7 64bit
2010-10-12
4MB
XNOTE Onboard Atheros LAN driver Ver 1.0.0.32
Windows XP
2010-01-13
4MB
XNOTE Onboard Atheros LAN driver Ver 1.0.0.22
Cửa sổ 7 32bit
2010-01-11
4MB
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Agere Systems Modem Driver Ver 2.2.98.0
Cửa sổ 7 64bit
2011-09-01
727KB
XNOTE Agere Systems Modem Driver Ver 2.2.98.0
Cửa sổ 7 32bit
2011-08-31
713KB
XNOTE Agere Systems Modem Driver Ver 2.2.98.0
Windows XP
2011-08-31
713KB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Realtek FlashMedia Controller Driver Ver 6.1.7600.30101
Cửa sổ 7 64bit
2010-10-13
10MB
XNOTE Realtek FlashMedia Controller Driver Ver 6.1.7600.30101
Windows XP
2009-11-09
10MB
XNOTE Realtek FlashMedia Controller Driver Ver 6.1.7600.30101
Cửa sổ 7 32bit
2009-10-19
10MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE TouchPad driver Ver 13.2.4.12
Cửa sổ 7 64bit
2010-10-13
26MB
XNOTE TouchPad driver Ver 13.2.4.12
Windows XP
2009-11-09
26MB
XNOTE TouchPad driver Ver 13.2.4.12
Cửa sổ 7 32bit
2009-10-19
26MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE TriDef 3D Application Ver 1.3.7 (3D)
Cửa sổ 7 64bit
2012-08-09
44MB
XNOTE TriDef 3D Application Ver 1.3.7 (3D)
Cửa sổ 7 32bit
2012-08-09
44MB
XNOTE OSD (On Screen Display) Ver 5.01.1101.1101
Cửa sổ 7 32bit
2011-01-27
17MB
XNOTE OSD (On Screen Display) Ver 6.01.1101.0501
Cửa sổ 7 64bit
2011-01-27
14MB
XNOTE LG thông minh Chỉ số Ver 2.00.1001.1501
Cửa sổ 7 64bit
2010-10-13
1MB
XNOTE LG Cập nhật thông minh Chương trình Ver 9.0
Cửa sổ 7 64bit
2010-10-12
27MB
XNOTE LG Cập nhật thông minh Chương trình Ver 7.0
Cửa sổ 7 32bit
2010-01-08
25MB
XNOTE LG thông minh Chỉ số Ver 2.00.0911.0401
Cửa sổ 7 32bit
2009-11-11
1MB
XNOTE OSD (On Screen Display) Ver 7.00.0908.1401
Windows XP
2009-09-08
2MB
BIOS / Firmware
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
[BIOS] XNOTE (R470 / R570) Hệ thống BIOS Ver 3I81
2011-06-15
2MB