LG R700 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, phần mềm


LG XNOTE R700 Máy tính xách tay

Tải về LG XNOTE R700 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.5497
Windows XP
08 / 28 / 2009
38,759K
LG xách tay Realtek Sound Driver Ver 6.0.1.5480
windows Vista
08 / 28 / 2009
38,703K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Máy tính xách tay Intel Chipset Driver Ver 8.3.0.1013
Windows XP, Windows Vista
08 / 28 / 2009
2,023K
LG Máy tính xách tay Intel Turbo Memory driver Ver 1.0.1.1010
windows Vista
08 / 28 / 2009
21,886K
XNOTE Intel Matrix Storage Manager (SATA AHCI Controller) điều khiển
Windows XP, Windows Vista
2008-01-25
20MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Notebook nVidia GeForce 8400 / 8600 driver Ver 6.14.11.5666
Windows XP
08 / 28 / 2009
61,124K
LG Notebook nVidia GeForce 8400 / 8600 driver Ver 7.15.11.5666
windows Vista
08 / 28 / 2009
57,073K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển IVT BlueSoleil Bluetooth Ver 3.2.3.5
Windows XP, Windows Vista
08 / 28 / 2009
47,217K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Máy tính xách tay Intel Wireless ABG / AGN driver Ver 11.1.1.16
Windows XP
08 / 28 / 2009
678K
LG Máy tính xách tay Intel Wireless ABG / AGN driver Ver 11.1.1.16
Windows XP
08 / 28 / 2009
106,104K
LG Máy tính xách tay Intel Wireless ABG / AGN driver Ver 11.1.1.16
windows Vista
08 / 28 / 2009
4,817K
LG xách tay AzureWave Wireless LAN BG điều khiển
windows Vista
08 / 28 / 2009
4,511K
LG xách tay AzureWave LAN không dây BG driver Ver 5.3.0.45
Windows XP
08 / 28 / 2009
12,136K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay onboard Realtek LAN driver
windows Vista
08 / 28 / 2009
4,048K
LG xách tay onboard Realtek LAN driver
Windows XP
08 / 28 / 2009
4,605K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay TouchPad driver Ver 9.2.5.0
windows Vista
08 / 28 / 2009
5,264K
LG xách tay TouchPad driver Ver 8.4.2.0
Windows XP
08 / 28 / 2009
6,057K
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Agere Systems Modem Driver Ver 2.1.77
windows Vista
2008-01-21
755KB
XNOTE Agere Systems Modem Driver Ver 2.1.72
Windows XP
2007-06-27
759KB
PCMCIA
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay O2Micro CardBus & & FlashMedia Controller Driver
windows Vista
08 / 28 / 2009
3,747K
LG xách tay O2Micro CardBus & & FlashMedia Controller Driver
Windows XP
08 / 28 / 2009
3,745K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay LG thông minh Cam Chương trình Ver 1.0007.0818.01
windows Vista
08 / 28 / 2009
5,019K
LG xách tay SCM (Control System Manager) Ver 1.0207.1109.32.30
Windows XP
08 / 28 / 2009
3,290K
LG xách tay SCM (Control System Manager) Ver 2.0107.1112.07.51
windows Vista
08 / 28 / 2009
5,001K
LG xách tay Chương trình Cập nhật thông minh LG
windows Vista
08 / 28 / 2009
14,937K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
12 / 18 / 2008
4,200K