LG R710 máy tính xách tay Windows XP, Vista, phần mềm


LG XNOTE R710 Máy tính xách tay

Tải về LG R710, RB710, RV710 Dòng Máy tính xách tay Windows XP, Vista Widnows Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Sound / SRS Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.0.1.5704)
windows Vista
08 / 12 / 2009
155,335K
Realtek Sound Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.10.0.5717)
Windows XP
08 / 12 / 2009
159,047K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Turbo Memory Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.7.0.1029)
windows Vista
08 / 12 / 2009
31,724K
Intel Chipset Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 9.0.0.1009)
Windows XP, Windows Vista
08 / 12 / 2009
2,235K
Intel Matrix Storage Manager (SATA AHCI Controller) điều khiển
Windows XP, Windows Vista
08 / 12 / 2009
21,841K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ATI Video Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 8.510.0.0)
Windows XP
12 / 10 / 2010
173,047K
ATI Video Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 8.520.4.0)
windows Vista
08 / 12 / 2009
151,691K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Driver WIDCOMM Bluetooth cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.5.0.3200)
Windows XP
08 / 07 / 2009
125,119K
Driver WIDCOMM Bluetooth cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.2.0.500)
windows Vista
08 / 07 / 2009
58,629K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Wireless ABG / AGN Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 12.0.0.82)
Windows XP, Windows Vista
08 / 12 / 2009
08 / 12 / 2009
4,151K
2,566K
Atheros Wireless LAN BG Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 7.6.0.96)
windows Vista
08 / 12 / 2009
29,632K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard Driver Realtek LAN cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.208.0729.2008)
windows Vista
08 / 12 / 2009
4,869K
Onboard Driver Realtek LAN cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.702.0806.2008)
Windows XP
08 / 12 / 2009
159,047K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
TouchPad Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 10.1.8.0)
windows Vista
08 / 12 / 2009
11,962K
TouchPad Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 9.0.2.0)
Windows XP
08 / 12 / 2009
6,059K
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chương trình Miser Pin cho LG Máy tính xách tay (Ver 4.0108.0715.01)
Windows XP
08 / 12 / 2009
2,848K
Chương trình Miser Pin cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.0008.0904.01)
windows Vista
08 / 12 / 2009
3,802K
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ITE từ xa Controller Driver Ver. 5.0.4.6
windows Vista
08 / 12 / 2009
5,315K
Yuan TV tuner thẻ điều khiển Ver. 2.3.3.23
windows Vista
08 / 12 / 2009
5,347K
RICOH FlashMedia Controller Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.00.03.06)
windows Vista
08 / 07 / 2009
2,939K
RICOH FlashMedia Controller Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.00.03.11)
Windows XP
08 / 07 / 2009
3,561K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chương trình Magnifier LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 3.3408.0519.01)
windows Vista
08 / 12 / 2009
2,715K
Chương trình Chỉ số thông minh của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.2008.0711.01)
windows Vista
08 / 12 / 2009
1,227K
OSD (On Screen Display) Chương trình cho LG xách tay Ver. 1.5608.1006.01
Windows XP
08 / 12 / 2009
2,710K
(On Screen Display) Chương trình OSD cho LG Máy tính xách tay (Ver. 2.1608.0904.01)
windows Vista
08 / 12 / 2009
9,494K
Chương trình Cập nhật thông minh của LG cho mô hình R710
windows Vista
08 / 12 / 2009
15,171K
Chương trình Cập nhật thông minh của LG cho mô hình R710
Windows XP
08 / 12 / 2009
08 / 12 / 2009
14,692K
489K
Chương trình webcam LGIT cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.8.41000.3)
Windows XP, Windows Vista
08 / 07 / 2009
08 / 07 / 2009
6,738K
6,738K
Chương trình] Chương trình HotKey ATK ACPI cho LG Máy tính xách tay (Ver 1043.2.31.100)
08 / 07 / 2009
5,827K
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
BIOS] BIOS thiết lập chương trình cho R710 mẫu
08 / 12 / 2009
1,807K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
06 / 03 / 2009
5,000K