LG S210, SB210 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, phần mềm


LG S210 Laptop

Tải về LG XNOTE S210 / SB210 Máy tính xách tay Windows XP, Vista và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Sound / SRS Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.0.1.5683)
windows Vista
08 / 14 / 2009
22,853K
Realtek Sound Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.10.0.5683)
Windows XP
08 / 14 / 2009
91,604K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Turbo Memory Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.6.1.1004)
windows Vista
08 / 14 / 2009
25,797K
Intel Chipset Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 9.0.0.1009)
Windows XP, Windows Vista
08 / 14 / 2009
2,235K
Intel Matrix Storage Manager (SATA AHCI Controller) điều khiển
Windows XP, Windows Vista
08 / 14 / 2009
21,506K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
nVidia GeForce Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 7.15.11.7930)
windows Vista
08 / 14 / 2009
67,938K
nVidia GeForce Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.14.11.7940)
Windows XP
08 / 14 / 2009
71,614K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển IVT BlueSoleil Bluetooth cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.4.240.1)
Windows XP, Windows Vista
08 / 14 / 2009
80,719K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Wireless ABG / AGN Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 12.0.0.82)
Windows XP
08 / 14 / 2009
4,151K
Intel Wireless ABG / AGN Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 12.0.0.82)
windows Vista
08 / 14 / 2009
2,566K
Atheros Wireless LAN BG / BGN Driver cho LG Máy tính xách tay
Windows XP, Windows Vista
08 / 14 / 2009
27,705K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard Intel driver LAN cho LG Máy tính xách tay (Ver 9.50.14.0)
Windows XP, Windows Vista
08 / 14 / 2009
108,452K
máy chụp ảnh
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chương trình YouCam CyberLink cho LG Máy tính xách tay (Ver 2.00.2604)
windows Vista
08 / 13 / 2009
52,854K
Fingerprinter
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Finger Print Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 7.10.1.2)
Windows XP, Windows Vista
08 / 14 / 2009
1,728K
Chương trình OmniPass cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.00.91)
Windows XP, Windows Vista
08 / 14 / 2009
25,479K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
TouchPad Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 10.0.19.0)
windows Vista
08 / 14 / 2009
11,972K
TouchPad Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 10.2.1.0)
Windows XP
08 / 14 / 2009
6,349K
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chương trình Miser Pin cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.0008.0904.01)
windows Vista
08 / 14 / 2009
3,802K
Chương trình Miser Pin cho LG Máy tính xách tay (Ver 4.0108.0715.01)
Windows XP
08 / 14 / 2009
2,848K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chương trình Chỉ số thông minh của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.2008.0711.01)
windows Vista
08 / 14 / 2009
1,227K
(On Screen Display) Chương trình OSD cho LG Máy tính xách tay (Ver 2.1608.0815.01)
windows Vista
08 / 14 / 2009
9,292K
(On Screen Display) Chương trình OSD cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.5608.1006.01)
Windows XP
08 / 14 / 2009
2,710K
Chương trình điều hành IP cho LG Máy tính xách tay (Ver 3.0208.0911.01)
Windows XP
08 / 14 / 2009
9,044K
Chương trình Cập nhật thông minh của LG cho LG Máy tính xách tay
windows Vista
08 / 14 / 2009
15,316K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
07 / 15 / 2009
5,303K