LG S425, S525 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, phần mềm


LG S425 Laptop

Tải về LG S425, S525 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển Realtek Audio cho LG xách tay. (Ver 6.0.1.6690)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
01 / 09 / 2012
168,428K
Realtek Audio driver cho LG xách tay. (Ver.5.10.0.6403)
Windows XP
10 / 04 / 2012
58,753K
Realtek Audio driver cho LG xách tay. (Ver.6.0.1.6403)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 04 / 2012
58,753K
Realtek Audio driver cho LG xách tay. (Ver.6.0.1.6403)
cửa sổ 7
23 / 03 / 2012
58,753K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho LG xách tay. (Ver 11.5.0.1207)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
01 / 09 / 2012
1,914K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay. (Ver 8.1.0.1252)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
01 / 09 / 2012
55,775K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver 9.3.0.1021)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
01 / 09 / 2012
2,920K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay. (Ver.7.0.4.1197)
Windows XP
10 / 04 / 2012
2,526K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver.9.2.0.1030)
Windows XP
10 / 04 / 2012
1,144K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay. (Ver.7.0.4.1197)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 04 / 2012
2,526K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver.9.2.0.1030)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 04 / 2012
1,144K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver.9.2.0.1030)
cửa sổ 7
10 / 04 / 2012
1,144K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay. (Ver.7.0.4.1197)
cửa sổ 7
23 / 03 / 2012
2,526K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver 9.17.10.2828)
Cửa sổ 8 32bit
01 / 09 / 2012
111,979K
điều khiển AMD Radeon đồ họa cho LG xách tay. (Ver 8.982.6.0)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
01 / 09 / 2012
475,790K
Intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver 9.17.10.2828)
Cửa sổ 8 64bit
01 / 09 / 2012
150,517K
AMD Radeon Graphics driver cho LG xách tay. (Ver.8.842.0.0)
Windows XP
10 / 04 / 2012
120,666K
Intel Graphics driver cho LG xách tay. (Ver.14.46.4.5337)
Windows XP
10 / 04 / 2012
12,983K
AMD Radeon Graphics driver cho LG xách tay. (Ver.8.842.0.0)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 04 / 2012
120,666K
Intel Graphics driver cho LG xách tay. (Ver.8.15.10.2372)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 04 / 2012
37,433K
AMD Radeon Graphics driver cho LG xách tay. (Ver.8.842.0.0)
cửa sổ 7
23 / 03 / 2012
120,666K
Intel Graphics driver cho LG xách tay. (Ver.8.15.10.2372)
cửa sổ 7
23 / 03 / 2012
37,433K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
lái xe Ralink Bluetooth cho LG xách tay. (Ver 9.0.675.21)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
01 / 09 / 2012
60,139K
điều khiển Intel Bluetooth cho LG xách tay. (Ver 2.5.21.40054)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
01 / 09 / 2012
65,951K
Motorola Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.3.0.3.303)
Windows XP
10 / 04 / 2012
50,678K
Broadcom Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.5.6.0.6600)
Windows XP
10 / 04 / 2012
228,735K
Broadcom Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.6.4.0.2400)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 04 / 2012
128,373K
Motorola Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.3.0.3.303)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 04 / 2012
50,678K
Broadcom Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.6.4.0.2400)
cửa sổ 7
10 / 04 / 2012
128,373K
Motorola Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.3.0.3.303)
cửa sổ 7
10 / 04 / 2012
50,678K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chương trình Intel Wireless Display cho LG Máy tính xách tay (Ver 3.5.40.0)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
26 / 05 / 2014
254,421K
Chương trình Intel Wireless Display cho LG Máy tính xách tay (Ver 3.5.34.0)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
01 / 09 / 2012
255,851K
Ralink Wireless LAN N driver cho LG xách tay. (Ver 1.00.0192)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
01 / 09 / 2012
32,626K
Ralink Wireless LAN N driver cho LG xách tay. (Ver 5.0.0.0)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
01 / 09 / 2012
19,041K
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay. (Ver 15.5.0.41)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
01 / 09 / 2012
146,551K
Azureware Wireless driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.16.0)
Windows XP
10 / 04 / 2012
11,972K
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay. (Ver.14.2.0.10)
Windows XP
10 / 04 / 2012
238,784K
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay. (Ver.14.2.0.10)
cửa sổ 7
10 / 04 / 2012
238,784K
Azureware Wireless driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.18.0)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 04 / 2012
31,929K
Azureware Wireless driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.18.0)
cửa sổ 7
23 / 03 / 2012
31,929K
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay. (Ver.14.2.0.10)
cửa sổ 7
23 / 03 / 2012
0K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard lái Atheros LAN cho LG xách tay. (Ver 2.1.0.5)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
01 / 09 / 2012
5,658K
Onboard lái Atheros LAN cho LG xách tay. (Ver.1.0.2.51)
Windows XP
10 / 04 / 2012
2,511K
Onboard lái Atheros LAN cho LG xách tay. (Ver.1.0.2.51)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 04 / 2012
2,511K
Onboard lái Atheros LAN cho LG xách tay. (Ver.1.0.2.51)
cửa sổ 7
23 / 03 / 2012
2,511K
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek PCIE Card Reader driver cho LG xách tay. (Ver 6.2.8400.30137)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
01 / 09 / 2012
17,828K
Realtek FlashMedia Card Reader driver cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.80)
Windows XP
10 / 04 / 2012
5,788K
Realtek lái PCIE Card Reader cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.80)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 04 / 2012
5,788K
Realtek lái PCIE Card Reader cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.80)
cửa sổ 7
23 / 03 / 2012
5,788K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver 16.2.9.6)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
01 / 09 / 2012
43,554K
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.15.2.14.0)
Windows XP
10 / 04 / 2012
17,505K
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.15.2.14.0)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 04 / 2012
17,505K
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.15.2.14.0)
cửa sổ 7
10 / 04 / 2012
17,505K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trên màn hình điều khiển 3 hiển thị cho LG xách tay. (Ver 1.0.1210.2001)
Cửa sổ 8 64bit
24 / 10 / 2012
11,004K
Trên màn hình điều khiển 3 hiển thị cho LG xách tay. (Ver 1.0.1210.1601)
Cửa sổ 8 32bit
24 / 10 / 2012
10,335K
điều khiển Control Center của LG cho LG xách tay. (Ver 1.0.1209.2501)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
04 / 10 / 2012
19,966K
SRS lái 3D Wide cho LG xách tay. (Ver 1.12.5500)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
04 / 10 / 2012
19,968K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver 1.0.1208.2201)
Cửa sổ 8 32bit
01 / 09 / 2012
1,471K
chương trình TriDef 3D cho LG Máy tính xách tay (Ver.1.3.7)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
01 / 09 / 2012
45,513K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver 1.0.1208.2201)
Cửa sổ 8 64bit
01 / 09 / 2012
1,648K
LG Dễ dàng khởi xướng điều khiển cho LG xách tay. (Ver 1.0.1208.2201)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
01 / 09 / 2012
1,786K
Chương trình Cập nhật thông minh của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver.9.0SP)
Cửa sổ 7 64bit
08 / 06 / 2012
18,931K
Trên màn hình điều khiển 2 hiển thị cho LG xách tay. (Ver. 10.00.1204.1001)
Cửa sổ 7 64bit
12 / 04 / 2012
9,329K
lái xe LGMagnifier cho LG xách tay. (Ver.4008.0912.01)
Windows XP
10 / 04 / 2012
3,377K
Cyberlink YouCam driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.3728)
Windows XP
10 / 04 / 2012
89,918K
Trên màn hình điều khiển hiển thị cho LG xách tay. (Ver. 10.01.1107.1901)
Windows XP
10 / 04 / 2012
1,953K
SRS lái 3D Wide cho LG xách tay. (Ver.4.1.1)
Windows XP
10 / 04 / 2012
1,089K
Cyberlink YouCam driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.3728)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 04 / 2012
89,918K
LG thông minh điều khiển Care cho LG xách tay. (Ver.1.00.1107.1301)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 04 / 2012
412,631K
LG thông minh trang driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.1106.0801)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 04 / 2012
80,388K
LG Truyền thông FUNtasia driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.1102.0801)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 04 / 2012
124,215K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver.2.00.1104.2801)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 04 / 2012
2,297K
LG thông minh Chỉ số trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver.2.14.1107.2101)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 04 / 2012
990K
SRS lái 3D Wide cho LG xách tay. (Ver.1.11.3700)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 04 / 2012
16,549K
Chương trình Cập nhật thông minh của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver.7.0SP)
cửa sổ 7
10 / 04 / 2012
18,932K
Cyberlink YouCam driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.3728)
cửa sổ 7
10 / 04 / 2012
89,918K
LG thông minh điều khiển Care cho LG xách tay. (Ver.1.00.1107.1301)
cửa sổ 7
10 / 04 / 2012
412,631K
LG thông minh trang driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.1106.0801)
cửa sổ 7
10 / 04 / 2012
80,388K
LG Truyền thông FUNtasia driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.1102.0801)
cửa sổ 7
10 / 04 / 2012
124,215K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver.2.00.1104.1801)
cửa sổ 7
10 / 04 / 2012
11,194K
Trên màn hình điều khiển 2 hiển thị cho LG xách tay. (Ver. 11.00.1108.0201)
cửa sổ 7
10 / 04 / 2012
11,528K
LG thông minh Chỉ số trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver.2.14.1107.2101)
cửa sổ 7
10 / 04 / 2012
990K
SRS lái 3D Wide cho LG xách tay. (Ver.1.11.3700)
cửa sổ 7
23 / 03 / 2012
16,549K
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hệ thống BIOS cho S530 / S525 / S430 / S425 / S535 Model (Ver Q131)
cửa sổ 7
10 / 04 / 2012
4,503K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
[CHỦ HƯỚNG DẪN
09 / 07 / 2012
15,698K