LG S430, S530 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


LG S530 Máy tính xách tay

Tải về LG S430, S530 Máy tính xách tay Windows XP, Windows Drivers 7, Tiện ích và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Audio driver cho LG xách tay. (Ver.5.10.0.6403)
Windows XP
04 / 10 / 2012
58,753K
Realtek Audio driver cho LG xách tay. (Ver.6.0.1.6403)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 10 / 2012
58,753K
Realtek Audio driver cho LG xách tay. (Ver.6.0.1.6403)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
58,753K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay. (Ver.7.0.4.1197)
Windows XP
04 / 10 / 2012
2,526K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver.9.2.0.1030)
Windows XP
04 / 10 / 2012
1,144K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay. (Ver.7.0.4.1197)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 10 / 2012
2,526K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver.9.2.0.1030)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 10 / 2012
1,144K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver.9.2.0.1030)
cửa sổ 7
04 / 10 / 2012
1,144K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay. (Ver.7.0.4.1197)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
2,526K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
AMD Radeon Graphics driver cho LG xách tay. (Ver.8.842.0.0)
Windows XP
04 / 10 / 2012
120,666K
Intel Graphics driver cho LG xách tay. (Ver.14.46.4.5337)
Windows XP
04 / 10 / 2012
12,983K
AMD Radeon Graphics driver cho LG xách tay. (Ver.8.842.0.0)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 10 / 2012
120,666K
Intel Graphics driver cho LG xách tay. (Ver.8.15.10.2372)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 10 / 2012
37,433K
AMD Radeon Graphics driver cho LG xách tay. (Ver.8.842.0.0)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
120,666K
Intel Graphics driver cho LG xách tay. (Ver.8.15.10.2372)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
37,433K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Motorola Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.3.0.3.303)
Windows XP
04 / 10 / 2012
50,678K
Broadcom Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.5.6.0.6600)
Windows XP
04 / 10 / 2012
228,735K
Broadcom Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.6.4.0.2400)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 10 / 2012
128,373K
Motorola Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.3.0.3.303)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 10 / 2012
50,678K
Broadcom Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.6.4.0.2400)
cửa sổ 7
04 / 10 / 2012
128,373K
Motorola Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.3.0.3.303)
cửa sổ 7
04 / 10 / 2012
50,678K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chương trình Intel Wireless Display cho LG Máy tính xách tay (Ver 3.5.40.0)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
05 / 26 / 2014
254,421K
Azureware Wireless driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.16.0)
Windows XP
04 / 10 / 2012
11,972K
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay. (Ver.14.2.0.10)
Windows XP
04 / 10 / 2012
238,784K
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay. (Ver.14.2.0.10)
cửa sổ 7
04 / 10 / 2012
238,784K
Azureware Wireless driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.18.0)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 10 / 2012
31,929K
Azureware Wireless driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.18.0)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
31,929K
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay. (Ver.14.2.0.10)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
0K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard lái Atheros LAN cho LG xách tay. (Ver.1.0.2.51)
Windows XP
04 / 10 / 2012
2,511K
Onboard lái Atheros LAN cho LG xách tay. (Ver.1.0.2.51)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 10 / 2012
2,511K
Onboard lái Atheros LAN cho LG xách tay. (Ver.1.0.2.51)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
2,511K
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek FlashMedia Card Reader driver cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.80)
Windows XP
04 / 10 / 2012
5,788K
Realtek lái PCIE Card Reader cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.80)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 10 / 2012
5,788K
Realtek lái PCIE Card Reader cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.80)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
5,788K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.15.2.14.0)
Windows XP
04 / 10 / 2012
17,505K
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.15.2.14.0)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 10 / 2012
17,505K
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.15.2.14.0)
cửa sổ 7
04 / 10 / 2012
17,505K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chương trình Cập nhật thông minh của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver.9.0SP)
Cửa sổ 7 64bit
06 / 08 / 2012
18,931K
Trên màn hình điều khiển 2 hiển thị cho LG xách tay. (Ver. 10.00.1204.1001)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 12 / 2012
9,329K
lái xe LGMagnifier cho LG xách tay. (Ver.4008.0912.01)
Windows XP
04 / 10 / 2012
3,377K
Cyberlink YouCam driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.3728)
Windows XP
04 / 10 / 2012
89,918K
Trên màn hình điều khiển hiển thị cho LG xách tay. (Ver. 10.01.1107.1901)
Windows XP
04 / 10 / 2012
1,953K
SRS lái 3D Wide cho LG xách tay. (Ver.4.1.1)
Windows XP
04 / 10 / 2012
1,089K
Cyberlink YouCam driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.3728)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 10 / 2012
89,918K
LG thông minh điều khiển Care cho LG xách tay. (Ver.1.00.1107.1301)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 10 / 2012
412,631K
LG thông minh trang driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.1106.0801)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 10 / 2012
80,388K
LG Truyền thông FUNtasia driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.1102.0801)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 10 / 2012
124,215K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver.2.00.1104.2801)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 10 / 2012
2,297K
LG thông minh Chỉ số trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver.2.14.1107.2101)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 10 / 2012
990K
SRS lái 3D Wide cho LG xách tay. (Ver.1.11.3700)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 10 / 2012
16,549K
Chương trình Cập nhật thông minh của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver.7.0SP)
cửa sổ 7
04 / 10 / 2012
18,932K
Cyberlink YouCam driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.3728)
cửa sổ 7
04 / 10 / 2012
89,918K
LG thông minh điều khiển Care cho LG xách tay. (Ver.1.00.1107.1301)
cửa sổ 7
04 / 10 / 2012
412,631K
LG thông minh trang driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.1106.0801)
cửa sổ 7
04 / 10 / 2012
80,388K
LG Truyền thông FUNtasia driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.1102.0801)
cửa sổ 7
04 / 10 / 2012
124,215K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver.2.00.1104.1801)
cửa sổ 7
04 / 10 / 2012
11,194K
Trên màn hình điều khiển 2 hiển thị cho LG xách tay. (Ver. 11.00.1108.0201)
cửa sổ 7
04 / 10 / 2012
11,528K
LG thông minh Chỉ số trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver.2.14.1107.2101)
cửa sổ 7
04 / 10 / 2012
990K
SRS lái 3D Wide cho LG xách tay. (Ver.1.11.3700)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
16,549K
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hệ thống BIOS cho S530 / S525 / S430 / S425 / S535 Model (Ver Q131)
cửa sổ 7
04 / 10 / 2012
4,503K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hướng dẫn sử dụng
01 / 20 / 2012
22,342K