LG S510, SB510 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, phần mềm


LG XNOTE S510 Máy tính xách tay

Tải về LG XNOTE S510 / SB510 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Sound / SRS Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.0.1.5618)
windows Vista
08 / 07 / 2009
22,494K
Realtek Sound Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.10.0.5618)
Windows XP
08 / 07 / 2009
91,592K
Realtek SRS SurroundXT Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 4.00.0500)
Windows XP
08 / 07 / 2009
902K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 9.0.0.1008)
Windows XP, Windows Vista
08 / 07 / 2009
2,235K
Intel Turbo Memory Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.6.1.1004)
windows Vista
08 / 07 / 2009
25,797K
Intel Matrix Storage Manager (SATA AHCI Controller) điều khiển
Windows XP, Windows Vista
08 / 07 / 2009
21,506K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel GMA Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 7.15.10.1511)
windows Vista
08 / 07 / 2009
19,694K
intel GMA Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.14.10.4953)
Windows XP
08 / 07 / 2009
19,758K
nVidia GeForce Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver7.15.11.7930)
windows Vista
08 / 07 / 2009
67,938K
nVidia GeForce Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.14.11.7940)
Windows XP
08 / 07 / 2009
71,614K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển IVT BlueSoleil Bluetooth cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.4.240.1)
Windows XP, Windows Vista
07 / 29 / 2009
80,719K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Wireless ABG / AGN Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 12.0.0.73)
windows Vista
07 / 29 / 2009
2,562K
Intel Wireless ABG / AGN Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 12.0.0.73)
Windows XP
07 / 29 / 2009
4,147K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard Intel driver LAN cho LG Máy tính xách tay (Ver 9.50.14.0)
Windows XP, Windows Vista
07 / 29 / 2009
30,271K
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Agere Systems Modem Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 2.1.74.0)
windows Vista
07 / 29 / 2009
692K
Agere Systems Modem Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 2.1.72)
Windows XP
07 / 29 / 2009
717K
máy chụp ảnh
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chương trình YouCam CyberLink cho LG Máy tính xách tay (Ver 2.00.2604)
windows Vista
07 / 29 / 2009
52,854K
Fingerprinter
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chương trình OmniPass cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.00.91)
Windows XP, Windows Vista
07 / 29 / 2009
25,479K
Omnipass Fingerprint Driver Package cho mẫu S510
Windows XP, Windows Vista
07 / 29 / 2009
1,728K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
TouchPad Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 10.0.19.0)
windows Vista
07 / 29 / 2009
11,972K
TouchPad Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 10.2.1.0)
Windows XP
07 / 29 / 2009
6,349K
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chương trình Miser Pin cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.0008.0605)
windows Vista
08 / 07 / 2009
3,597K
Chương trình Miser Pin cho LG Máy tính xách tay (Ver 4.0108.0605.01)
Windows XP
08 / 07 / 2009
2,848K
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Infineon TPM [DVIFTPXV] Driver Package cho S510model
Windows XP, Windows Vista
07 / 29 / 2009
56,130K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
(On Screen Display) Chương trình OSD cho LG Máy tính xách tay (Ver 2.1108.0508.01)
windows Vista
08 / 07 / 2009
4,315K
Chương trình Magnifier LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.3508.0228.01)
Windows XP
08 / 07 / 2009
2,171K
Chương trình Magnifier LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 2.3208.0102.01)
windows Vista
08 / 07 / 2009
2,695K
Chương trình điều hành IP cho LG Máy tính xách tay (Ver 3.0107.0216.01)
Windows XP
08 / 07 / 2009
6,827K
(On Screen Display) Chương trình OSD cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.5108.0416.01)
Windows XP
08 / 07 / 2009
2,676K
LG thông minh Chỉ số cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.2008.0520.01)
windows Vista
08 / 07 / 2009
1,214K
Chương trình Cập nhật thông minh LG
Windows XP, Windows Vista
08 / 07 / 2009
08 / 07 / 2009
14,857K
15,262K
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
BIOS] LG Máy tính xách tay (S510) Hệ thống BIOS Ver EMRDSF11
08 / 07 / 2009
2,273K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
04 / 06 / 2009
5,016K