LG S535 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


LG S535 Laptop

Tải về LG XNOTE S535 Máy tính xách tay Windows XP, Windows Drivers 7, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek High Definition Audio cho lái LG xách tay. (Ver.6.0.1.6468)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit, Windows XP
03 / 31 / 2012
60,500K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Rapid Storage Technology lái xe cho LG xách tay. (Ver.10.5.0.1027)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit, Windows XP
03 / 31 / 2012
10,760K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay. (Ver.7.0.4.1197)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit, Windows XP
03 / 31 / 2012
2,526K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver.9.2.0.1030)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit, Windows XP
03 / 31 / 2012
1,144K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển AMD Radeon đồ họa cho LG xách tay. (Ver 8.982.10.6)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
07 / 04 / 2013
475,790K
AMD Radeon driver cho LG Notebook. (Ver.8.842.0.0)
Cửa sổ 7, Windows XP
03 / 31 / 2012
133,630K
AMD Radeon driver cho LG Notebook. (Ver.8.842.0.0)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
03 / 31 / 2012
360,704K
Intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver.8.15.10.2538)
Cửa sổ 7 64bit
03 / 31 / 2012
39,387K
Intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver.8.15.10.2538)
Cửa sổ 7 32bit
03 / 31 / 2012
36,738K
Intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver.6.14.10.5337)
Cửa sổ 7, Windows XP
03 / 31 / 2012
12,981K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
lái xe Ralink Bluetooth cho LG xách tay. (Ver 9.1.6.0)
Cửa sổ 8 64bit
08 / 30 / 2012
60,139K
Motorola Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.3.0.3.303)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit, Windows XP
03 / 31 / 2012
50,849K
Broadcom Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.5.6.0.7200)
Cửa sổ 7, Windows XP
03 / 31 / 2012
228,763K
Broadcom Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.6.5.0.2200)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
03 / 31 / 2012
171,092K
Intel Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.1.2.1.0608)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit, Windows XP
03 / 31 / 2012
132,717K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chương trình Intel Wireless Display cho LG Máy tính xách tay (Ver 3.5.40.0)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
05 / 26 / 2014
254,421K
Ralink Wireless LAN N driver cho LG xách tay. (Ver.3.2.5.0)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit, Windows XP
03 / 31 / 2012
12,364K
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay. (Ver.14.2.1.1)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit, Windows XP
03 / 31 / 2012
237,904K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard điều khiển Realtek LAN cho LG xách tay. (Ver.2.0.8.8)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit, Windows XP
03 / 31 / 2012
2,711K
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek lái PCIE Card Reader cho LG xách tay. (Ver.6.1.7601.86)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit, Windows XP
03 / 31 / 2012
5,944K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.15.2.14.0)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit, Windows XP
03 / 31 / 2012
17,505K
USB
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
trình điều khiển USB 3.0 cho LG Notebook. (Ver.1.80A)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit, Windows XP
03 / 31 / 2012
8,138K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Windows7 Phục hồi Solution (Ver 1.1.1208.310
cửa sổ 8
07 / 05 / 2013
1,572K
Chương trình Cập nhật thông minh của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver.7.4SP)
Cửa sổ 7 32bit
04 / 20 / 2012
34,592K
Chương trình Cập nhật thông minh của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver.9.8SP)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 20 / 2012
34,589K
LG thông minh trang driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.1110.2401)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
03 / 31 / 2012
76,353K
LG thông minh Chỉ số trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver.2.18.1111.2201)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
03 / 31 / 2012
931K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver.5.00.1110.2801)
Cửa sổ 7 64bit
03 / 31 / 2012
4,017K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver.6.00.1109.1501)
Cửa sổ 7 32bit
03 / 31 / 2012
3,787K
Trên màn hình điều khiển 2 hiển thị cho LG xách tay. (Ver. 11.00.1111.2901)
Cửa sổ 7 32bit
03 / 31 / 2012
8,494K
Trên màn hình điều khiển 2 hiển thị cho LG xách tay. (Ver.10.00.1110.1401)
Cửa sổ 7 64bit
03 / 31 / 2012
9,329K
LG Truyền thông FUNtasia driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.1111.1701)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit, Windows XP
03 / 31 / 2012
124,228K
SRS Wide lái 3D Sound cho LG xách tay. (Ver.1.11.6900)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
03 / 31 / 2012
17,737K
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hệ thống BIOS cho S530 / S525 / S430 / S425 / S535 Model (Ver Q131)
cửa sổ 7
04 / 10 / 2012
4,503K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
[Hướng Dẫn Sử Dụng
01 / 20 / 2012
22,342K