LG SD525 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


LG SD525 Máy tính xách tay

Tải về LG SD525 Máy tính xách tay Windows XP, Windows Drivers 7 32 / 64bit và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Audio driver cho LG xách tay. (Ver.5.10.0.6403)
Windows XP
04 / 10 / 2012
58,753K
Realtek Audio driver cho LG xách tay. (Ver.6.0.1.6403)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 10 / 2012
58,753K
Realtek Audio driver cho LG xách tay. (Ver.6.0.1.6403)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
58,753K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay. (Ver.7.0.4.1197)
Windows XP
04 / 10 / 2012
2,526K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver.9.2.0.1030)
Windows XP
04 / 10 / 2012
1,144K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay. (Ver.7.0.4.1197)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 10 / 2012
2,526K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver.9.2.0.1030)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 10 / 2012
1,144K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver.9.2.0.1030)
cửa sổ 7
04 / 10 / 2012
1,144K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay. (Ver.7.0.4.1197)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
2,526K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
AMD Radeon Graphics driver cho LG xách tay. (Ver.8.842.0.0)
Windows XP
04 / 10 / 2012
120,666K
Intel Graphics driver cho LG xách tay. (Ver.14.46.4.5337)
Windows XP
04 / 10 / 2012
12,983K
AMD Radeon Graphics driver cho LG xách tay. (Ver.8.842.0.0)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 10 / 2012
120,666K
Intel Graphics driver cho LG xách tay. (Ver.8.15.10.2372)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 10 / 2012
37,433K
AMD Radeon Graphics driver cho LG xách tay. (Ver.8.842.0.0)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
120,666K
Intel Graphics driver cho LG xách tay. (Ver.8.15.10.2372)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
37,433K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Motorola Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.3.0.3.303)
Windows XP
04 / 10 / 2012
50,678K
Broadcom Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.5.6.0.6600)
Windows XP
04 / 10 / 2012
228,735K
Broadcom Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.6.4.0.2400)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 10 / 2012
128,373K
Motorola Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.3.0.3.303)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 10 / 2012
50,678K
Broadcom Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.6.4.0.2400)
cửa sổ 7
04 / 10 / 2012
128,373K
Motorola Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.3.0.3.303)
cửa sổ 7
04 / 10 / 2012
50,678K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Azureware Wireless driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.16.0)
Windows XP
04 / 10 / 2012
11,972K
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay. (Ver.14.2.0.10)
Windows XP
04 / 10 / 2012
238,784K
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay. (Ver.14.2.0.10)
cửa sổ 7
04 / 10 / 2012
238,784K
Azureware Wireless driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.18.0)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 10 / 2012
31,929K
Azureware Wireless driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.18.0)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
31,929K
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay. (Ver.14.2.0.10)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
0K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard lái Atheros LAN cho LG xách tay. (Ver.1.0.2.51)
Windows XP
04 / 10 / 2012
2,511K
Onboard lái Atheros LAN cho LG xách tay. (Ver.1.0.2.51)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 10 / 2012
2,511K
Onboard lái Atheros LAN cho LG xách tay. (Ver.1.0.2.51)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
2,511K
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek FlashMedia Card Reader driver cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.80)
Windows XP
04 / 10 / 2012
5,788K
Realtek lái PCIE Card Reader cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.80)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 10 / 2012
5,788K
Realtek lái PCIE Card Reader cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.80)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
5,788K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.15.2.14.0)
Windows XP
04 / 10 / 2012
17,505K
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.15.2.14.0)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 10 / 2012
17,505K
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.15.2.14.0)
cửa sổ 7
04 / 10 / 2012
17,505K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Cửa sổ dows7 Phục hồi Solution (Ver 1.1.1208.310
cửa sổ 8
07 / 05 / 2013
1,572K
Chương trình Cập nhật thông minh của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver.9.0SP)
Cửa sổ 7 64bit
06 / 08 / 2012
18,931K
Trên màn hình điều khiển 2 hiển thị cho LG xách tay. (Ver. 10.00.1204.1001)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 12 / 2012
9,329K
lái xe LGMagnifier cho LG xách tay. (Ver.4008.0912.01)
Windows XP
04 / 10 / 2012
3,377K
Cyberlink YouCam driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.3728)
Windows XP
04 / 10 / 2012
89,918K
Trên màn hình điều khiển hiển thị cho LG xách tay. (Ver. 10.01.1107.1901)
Windows XP
04 / 10 / 2012
1,953K
SRS lái 3D Wide cho LG xách tay. (Ver.4.1.1)
Windows XP
04 / 10 / 2012
1,089K
Cyberlink YouCam driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.3728)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 10 / 2012
89,918K
LG thông minh điều khiển Care cho LG xách tay. (Ver.1.00.1107.1301)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 10 / 2012
412,631K
LG thông minh trang driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.1106.0801)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 10 / 2012
80,388K
LG Truyền thông FUNtasia driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.1102.0801)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 10 / 2012
124,215K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver.2.00.1104.2801)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 10 / 2012
2,297K
LG thông minh Chỉ số trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver.2.14.1107.2101)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 10 / 2012
990K
SRS lái 3D Wide cho LG xách tay. (Ver.1.11.3700)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 10 / 2012
16,549K
Chương trình Cập nhật thông minh của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver.7.0SP)
cửa sổ 7
04 / 10 / 2012
18,932K
Cyberlink YouCam driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.3728)
cửa sổ 7
04 / 10 / 2012
89,918K
LG thông minh điều khiển Care cho LG xách tay. (Ver.1.00.1107.1301)
cửa sổ 7
04 / 10 / 2012
412,631K
LG thông minh trang driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.1106.0801)
cửa sổ 7
04 / 10 / 2012
80,388K
LG Truyền thông FUNtasia driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.1102.0801)
cửa sổ 7
04 / 10 / 2012
124,215K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver.2.00.1104.1801)
cửa sổ 7
04 / 10 / 2012
11,194K
Trên màn hình điều khiển 2 hiển thị cho LG xách tay. (Ver. 11.00.1108.0201)
cửa sổ 7
04 / 10 / 2012
11,528K
LG thông minh Chỉ số trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver.2.14.1107.2101)
cửa sổ 7
04 / 10 / 2012
990K
SRS lái 3D Wide cho LG xách tay. (Ver.1.11.3700)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
16,549K
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hệ thống BIOS cho S530 / S525 / S430 / S425 / S535 Model (Ver Q131)
cửa sổ 7
04 / 10 / 2012
4,503K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hướng dẫn sử dụng
01 / 20 / 2012
22,342K

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *