LG T280 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Driver, Phần mềm


LG T280 Laptop

Tải về LG T280 máy tính xách tay Windows XP, Windows Drivers 7 và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển Realtek audio cho LG xách tay. (Ver.6.0.1.5992)
cửa sổ 7
07 / 09 / 2010
78,042K
driver âm thanh cho LG xách tay. (Ver.5.10.0.5922)
Windows XP
07 / 09 / 2010
78,042K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
IMSM driver cho LG xách tay. (Ver.8.9.0.1023)
cửa sổ 7
07 / 09 / 2010
21,859K
IMSM driver cho LG xách tay. (Ver.8.9.0.1023)
Windows XP
07 / 09 / 2010
21,859K
điều khiển chipset cho LG xách tay. (Ver.9.1.1.1025)
Windows XP
07 / 09 / 2010
2,383K
điều khiển chipset cho LG xách tay. (Ver.9.1.1.1025)
cửa sổ 7
07 / 08 / 2010
2,383K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Graphics driver cho LG xách tay. (Ver.8.15.10.2025)
cửa sổ 7
07 / 09 / 2010
52,002K
điều khiển đồ họa cho LG xách tay. (Ver.6.14.10.5186)
Windows XP
07 / 09 / 2010
15,334K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
trình điều khiển Bluetooth cho LG xách tay. (Ver.6.4.303.1)
cửa sổ 7
07 / 09 / 2010
96,128K
BLUETOOTH driver cho LG xách tay. (Ver.6.4.303.1)
Windows XP
07 / 09 / 2010
96,128K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Wireless driver cho LG xách tay. (Ver.2007.1.1002.2009)
cửa sổ 7
07 / 09 / 2010
6,998K
Realtek Wireless driver cho LG xách tay. (Ver.2007.1.1002.2009)
cửa sổ 7
07 / 09 / 2010
16,189K
QMI WIRELESS driver cho LG xách tay. (Ver.1085.16.930.2009)
Windows XP
07 / 09 / 2010
6,998K
QCOM WIRELESS driver cho LG xách tay. (Ver.1085.16.930.2009)
Windows XP
07 / 09 / 2010
16,805K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển Ethernet cho LG xách tay. (Ver.6.0.15.6)
cửa sổ 7
07 / 09 / 2010
1,050K
LAN driver cho LG xách tay. (Ver.5.0.15.6)
Windows XP
07 / 09 / 2010
1,050K
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Card Reader driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.37.3)
cửa sổ 7
07 / 09 / 2010
1,070K
lái xe CARD READER cho LG xách tay. (Ver.1.0.37.3)
Windows XP
07 / 09 / 2010
1,070K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển touchpad cho LG xách tay. (Ver.13.2.1.0)
cửa sổ 7
07 / 09 / 2010
26,988K
điều khiển touchpad cho LG xách tay. (Ver.13.2.1.0)
Windows XP
07 / 09 / 2010
26,988K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Cập nhật thông minh Chương trình của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 7.0)
cửa sổ 7
01 / 20 / 2011
24,107K