LG T380 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


LG T380 Laptop

Tải về LG T380 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Audio chương trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver.5.10.0.5969)
Windows XP
08 / 13 / 2010
96,008K
Realtek Audio Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver. 6.0.1.5888)
cửa sổ 7
08 / 13 / 2010
35,606K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset chương trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver.9.1.1.1023)
Windows XP
08 / 13 / 2010
2,389K
Intel Matrix Storage chương trình quản lý cho LG xách tay. (Ver.8.9.2.1002)
Windows XP
08 / 13 / 2010
283K
Quản lý Intel Matrix Storage cho LG Máy tính xách tay (Ver. 8.9.0.1023)
cửa sổ 7
08 / 13 / 2010
285K
Intel Chipset Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver. 9.1.1.1019)
cửa sổ 7
08 / 13 / 2010
2,412K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Graphics chương trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver.6.14.10.5132)
Windows XP
08 / 13 / 2010
13,608K
Intel Graphics Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver. 8.15.10.1883)
cửa sổ 7
08 / 13 / 2010
25,234K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Bluetooth Azurewave BT-253 chương trình cho LG xách tay. (Ver.5.5.0.5100)
Windows XP
08 / 13 / 2010
106,225K
Driver WIDCOMM Bluetooth cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.2.0.8000)
cửa sổ 7
08 / 13 / 2010
58,081K
Phần mềm WIDCOMM Bluetooth cho LG Máy tính xách tay (Ver. 6.2.0.9600)
cửa sổ 7
08 / 13 / 2010
38K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Shirley Peak của Intel chương trình WLAN cho LG xách tay. (Ver.12.4.3.9)
Windows XP
08 / 13 / 2010
33,999K
Azurewave AW-NE104 chương trình WLAN cho LG xách tay. (Ver.1085.8.0727.2009)
Windows XP
08 / 13 / 2010
16,769K
Realtek Wireless LAN Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver. 2006.0.0819.2009)
Windows7
08 / 13 / 2010
16,193K
LAN không dây Intel Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver. 12.4.1.11)
cửa sổ 7
08 / 13 / 2010
2,225K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
chương trình LAN cho LG xách tay. (Ver.1.0.0.21)
Windows XP
08 / 13 / 2010
4,583K
Onboard Intel driver LAN cho LG Máy tính xách tay (Ver 10.0.6.0)
cửa sổ 7
08 / 13 / 2010
170,139K
Atheros LAN Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver. 1.0.0.7)
cửa sổ 7
08 / 13 / 2010
4,605K
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Alcor Thẻ chương trình Reader cho LG xách tay. (Ver.1.4.1217.35202)
Windows XP
08 / 13 / 2010
6,985K
AM USB 2.0 Card Reader Driver cho LG Máy tính xách tay
cửa sổ 7
08 / 13 / 2010
7,066K
máy chụp ảnh
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
chương trình YouCam cho LG xách tay. (Ver.2.0.3304a)
Windows XP
12 / 21 / 2010
54,047K
Chicony CMOS chương trình máy ảnh điều khiển cho LG xách tay. (Ver.061.005.200.240)
Windows XP
08 / 13 / 2010
1,372K
Chương trình YouCam CyberLink cho LG Máy tính xách tay (Ver 2.00.2907)
cửa sổ 7
08 / 13 / 2010
54,033K
Chương trình YouCam CyberLink cho LG Máy tính xách tay (Ver. 2.0.0.3304)
cửa sổ 7
08 / 13 / 2010
54,047K
Sonix Webcam Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver. 61.005.200.260)
cửa sổ 7
08 / 13 / 2010
1,579K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Synaptics Touchpad chương trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver.14.0.1.1)
Windows XP
08 / 13 / 2010
27,551K
Synaptics Touchpad Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver.14.0.1.1)
cửa sổ 7
08 / 13 / 2010
27,825K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Cập nhật thông minh Chương trình của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 7.0)
cửa sổ 7
01 / 20 / 2011
20,364K
chương trình SRS cho LG xách tay. (Ver.4.1.1.0)
Windows XP
12 / 21 / 2010
1,192K
chương trình OSD cho LG xách tay. (Ver.7.00.0912.0301)
Windows XP
08 / 13 / 2010
2,772K
chương trình ATK Hotkey cho LG xách tay. (Ver.1.00.0063)
Windows XP
08 / 13 / 2010
7,390K
chương trình ATK Driver cho LG xách tay. (Ver.1043.2.15.101)
Windows XP
08 / 13 / 2010
92K
Chương trình Chỉ số thông minh của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver. 2.00.0909.1501)
cửa sổ 7
08 / 13 / 2010
1,244K
Chương trình LGMagnifier cho LG Máy tính xách tay (Ver. 2.3408.0519.01)
cửa sổ 7
08 / 13 / 2010
2,715K
Mở chương trình Màn hình hiển thị cho LG Máy tính xách tay (Ver. 5.01.0909.3001)
cửa sổ 7
08 / 13 / 2010
28K
Chương trình HotKey ATK ACPI cho LG Máy tính xách tay (Ver 1043.2.31.102)
cửa sổ 7
08 / 13 / 2010
7,572K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
04 / 09 / 2010
6,072K