LG V1 Máy tính xách tay của Windows 2000, XP, Vista Driver, Phần mềm


LG V1 EXPRESSDUAL Máy tính xách tay

Tải về LG V1 EXPRESS DUAL máy tính xách tay của Windows 2000, XP, Vista Driver và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (V1) SigmaTel Sound Driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
94,472K
LG Máy tính xách tay (V1 / V2) SigmaTel Sound Driver Ver 6.10.0.5286.0
windows Vista
08 / 31 / 2009
28K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Máy tính xách tay (V1) ATI Chipset Driver / Video
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
47,667K
LG Máy tính xách tay (V1 / V2) ATI Chipset Driver
windows Vista
08 / 31 / 2009
10K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay ATI Video Driver
Windows XP, Windows Vista
07 / 28 / 2010
07 / 28 / 2010
101,701K
145,698K
LG xách tay ATI Video Driver Ver 8.443.0.0
windows Vista
08 / 31 / 2009
144,018K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (V1) QCOM LAN không dây BG điều khiển
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
1,313K
LG Máy tính xách tay (V1 / V2) QCOM Wireless LAN BG điều khiển
windows Vista
08 / 31 / 2009
1,311K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (V1) Onboard Marvell LAN driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
7,891K
Driver LG Notebok Onboard Marvell LAN
windows Vista
08 / 31 / 2009
1,779K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (V1) Driver TouchPad
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
5,481K
LG xách tay TouchPad driver Ver 9.1.11.0
windows Vista
08 / 30 / 2009
11,373K
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (V1) Pin Miser
Windows XP
08 / 31 / 2009
2,845K
LG xách tay Pin Miser Ver 5.0007.0425.02
windows Vista
08 / 30 / 2009
3,216K
PCMCIA
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (V1) CardBus Controller Driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
3,616K
LG xách tay TI CardBus & FlashMedia Controller Driver Ver 2.0.0.8
windows Vista
08 / 30 / 2009
5,528K
LG xách tay TI CardBus Controller Driver Ver 2.0.0.8
Windows XP
08 / 27 / 2009
5,524K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Chương trình Cập nhật thông minh (V1) LG
Windows XP
08 / 31 / 2009
13,090K
XNOTE (V1) điều hành IP
Windows XP
08 / 31 / 2009
6,865K
XNOTE (V1) OSD (On Screen Display)
Windows XP
08 / 31 / 2009
2,257K
Máy tính xách tay OSD LG (On Screen Display) Ver 2.0307.0215.01
windows Vista
08 / 30 / 2009
1,790K