LG V2 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, phần mềm


LG V1 EXPRESSDUAL Máy tính xách tay

Tải về LG V2 EXPRESS DUAL máy tính xách tay Windows XP, Vista Driver và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (V1 / V2) SigmaTel Sound Driver Ver 6.10.5615.0
windows Vista
2007-11-08
9MB
XNOTE (V1 / V2) SigmaTel Sound Driver Ver 6.10.5376.0
windows Vista
2007-03-30
6MB
XNOTE (V1 / V2) SigmaTel Sound Driver Ver 6.10.0.5286.0
windows Vista
2007-02-22
97KB
XNOTE (V1 / V2) SigmaTel Sound Driver Ver 5.10.0.5031
Windows XP
2006-07-10
92MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (V1 / V2) ATI Chipset Driver
windows Vista
2007-02-22
78KB
ATI Chipset / Video Driver XNOTE (V1 / V2) Ver 8.252.0.0
Windows XP
2006-07-10
46MB
XNOTE ATI Chipset / Video Driver Ver 8.323.0.0
Windows XP
2007-07-11
49MB
XNOTE ATI Chipset / Video Driver Ver 8.282
Windows XP
2007-01-18
46MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE ATI Video Driver Ver 8.475.0.0
Windows XP
2008-05-14
104MB
XNOTE ATI Video Driver Ver 8.475.0.0
windows Vista
2008-05-13
142MB
XNOTE ATI Video Driver Ver 8.443.0.0
windows Vista
2008-01-14
140MB
XNOTE ATI Video Driver Ver 8.420.0.0
windows Vista
2007-10-31
140MB
XNOTE ATI Video Driver Ver 8.403.0.0
windows Vista
2007-10-10
103MB
XNOTE ATI Video Driver Ver 8.333.0.0
windows Vista
2007-02-22
96MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Intel Pro / Wireless ABG điều khiển
Windows XP
2009-02-19
130MB
XNOTE Intel Pro / Wireless ABG điều khiển
windows Vista
2007-02-22
3MB
XNOTE (V1 / V2) QCOM Wireless LAN BG điều khiển
windows Vista
2007-02-22
1MB
XNOTE (V1 / V2) QCOM Wireless LAN BG điều khiển
Windows XP
2006-07-10
1MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển XNOTE Onboard Marvell LAN
windows Vista
2007-02-22
1MB
XNOTE (V1 / V2) Onboard Marvell LAN driver
Windows XP
2006-07-10
7MB
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Agere Systems Modem Driver Ver 2.1.72
Windows XP
2007-03-21
785KB
XNOTE Agere Systems Modem Driver Ver 2.1.74.0
windows Vista
2007-02-22
761KB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE TouchPad driver Ver 9.1.11.0
windows Vista
2007-02-22
11MB
XNOTE (V1 / V2) Driver TouchPad
Windows XP
2006-07-10
5MB
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Pin Miser Ver 5.0007.0919.01
windows Vista
2008-01-22
3MB
XNOTE Pin Miser Ver 4.0107.0223.01
Windows XP
2007-04-20
2MB
XNOTE Pin Miser Ver 4.0106.0515.01
Windows XP
2006-07-10
2MB
PCMCIA
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE TI CardBus Controller Driver Ver 2.0.0.8
Windows XP
2007-10-24
5MB
XNOTE TI CardBus & FlashMedia Controller Driver
windows Vista
2007-09-05
5MB
XNOTE TI CardBus & FlashMedia Controller Driver
windows Vista
2007-02-22
4MB
XNOTE (V1 / V2) CardBus Controller Driver
Windows XP
2006-07-10
3MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE LG Status Chỉ Ver 1.0707.0806.01
Windows XP
2007-08-16
1MB
XNOTE Chương trình Cập nhật thông minh (V1 / V2) LG
Windows XP
2007-04-06
12MB
XNOTE Chương trình Cập nhật thông minh (V1 / V2) LG
windows Vista
2007-04-06
13MB
PowerDVD6 Cập nhật vá cho Vista PC Upgrade
windows Vista
2007-03-23
9MB
XNOTE OSD (On Screen Display) Ver 2.0307.0215.01
windows Vista
2007-02-22
1MB
XNOTE LG Status Chỉ Ver 1.0006.0719
Windows XP
2006-09-12
1MB
XNOTE IP hành Ver 3.0106.0424.01
Windows XP
2006-07-10
6MB
XNOTE OSD (On Screen Display) Ver 1.3606.0421.01
Windows XP
2006-07-10
2MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *