LG X110, XD110 máy tính xách tay Windows XP Trình điều khiển, phần mềm


LG X110 Máy tính xách tay

Tải về LG X110 / XD110 Máy tính xách tay Windows XP Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek SRS SurroundXT Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 4.00.0600)
Windows XP
11 / 23 / 2009
906K
Realtek Sound Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.10.0.5700)
Windows XP
11 / 23 / 2009
48,442K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 8.7.0.1007)
Windows XP
11 / 23 / 2009
1,672K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel GMA Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.14.10.4906)
Windows XP
11 / 23 / 2009
17,777K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển TOSHIBA Bluetooth cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.0.2518.0)
Windows XP
11 / 23 / 2009
29,540K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Wireless BG Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.9067.0710.2008)
Windows XP
11 / 23 / 2009
15,007K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard Driver Realtek LAN cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.694.0507.2008)
Windows XP
11 / 23 / 2009
4,557K
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek FlashMedia Controller Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.0.6000.0069)
Windows XP
11 / 23 / 2009
3,345K
máy chụp ảnh
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chương trình YouCam CyberLink cho LG Máy tính xách tay (Ver 2.00.2411)
Windows XP
11 / 23 / 2009
52,790K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
TouchPad Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 10.2.3.0)
Windows XP
11 / 23 / 2009
18,310K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Cập nhật thông minh Chương trình của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver. 2.03.0913.03)
Windows XP
11 / 23 / 2009
14,678K
Chương trình điều hành IP cho LG Máy tính xách tay (Ver 3.0208.0911.01)
Windows XP
11 / 23 / 2009
9,044K
(Hệ thống kiểm soát quản lý) Chương trình SCM cho LG Máy tính xách tay (Ver 2.0208.0915.LG001.0)
Windows XP
11 / 23 / 2009
2,572K
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Máy tính xách tay (X110 / XD110) Hệ thống BIOS (Battery đo vấn đề Fix)
Windows XP
11 / 23 / 2009
899K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
09 / 08 / 2009
4,154K