LG X120 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


LG X120 Laptop

Tải về LG XNOTE X120 Netbook Windows XP, Windows Drivers 7, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Sound / SRS Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.0.1.5943)
cửa sổ 7
08 / 11 / 2010
61,074K
Realtek Sound Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.10.0.5783)
Windows XP
08 / 11 / 2010
95,459K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 9.1.1.1019)
cửa sổ 7
08 / 11 / 2010
2,412K
Intel Matrix Storage Manager (SATA AHCI Controller) Driver (Ver 8.9.0.1023)
cửa sổ 7
08 / 11 / 2010
21,859K
Intel Chipset Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 8.7.0.1007)
Windows XP
08 / 11 / 2010
1,672K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel GMA Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 8.15.10.1912)
cửa sổ 7
08 / 11 / 2010
23,455K
Intel GMA Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.14.10.4926)
Windows XP
08 / 11 / 2010
17,812K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Driver WIDCOMM Bluetooth cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.2.0.9001)
cửa sổ 7
08 / 11 / 2010
59,111K
Driver WIDCOMM Bluetooth cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.5.0.6200)
Windows XP
08 / 11 / 2010
105,168K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Wireless BG Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.9104.0701.2009)
cửa sổ 7
08 / 11 / 2010
16,578K
Realtek Wireless BG Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.9071.0822.2008)
Windows XP
08 / 11 / 2010
9,922K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard Driver Realtek LAN cho LG Máy tính xách tay (Ver 7.003.0522.2009)
cửa sổ 7
08 / 11 / 2010
5,269K
Onboard Driver Realtek LAN cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.708.1030.2008)
Windows XP
08 / 11 / 2010
4,958K
Onboard Driver Realtek LAN cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.708.1030.2008)
Windows XP
08 / 11 / 2010
4,958K
máy chụp ảnh
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chương trình YouCam CyberLink cho LG Máy tính xách tay (Ver 2.00.2907)
cửa sổ 7
08 / 11 / 2010
54,033K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
TouchPad Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 13.2.4.12)
cửa sổ 7
08 / 11 / 2010
27,034K
TouchPad Driver cho LG xách tay Ver 12.1.0.0
Windows XP
08 / 11 / 2010
6,300K
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
[Battery / Windows XP] Chương trình Miser Pin cho LG Máy tính xách tay (Ver 4.0109.0420.01)
08 / 11 / 2010
3,384K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Cập nhật thông minh Chương trình của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 7.0)
cửa sổ 7
08 / 11 / 2010
20,982K
(On Screen Display) Chương trình OSD cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.01.0911.0401)
cửa sổ 7
08 / 11 / 2010
9,448K
Chương trình điều hành IP cho LG Máy tính xách tay (Ver 3.0208.0911.01)
Windows XP
08 / 11 / 2010
9,044K
Cập nhật thông minh Chương trình của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver. 2.04.0217.04)
Windows XP
08 / 11 / 2010
14,975K
(On Screen Display) Chương trình OSD cho LG Máy tính xách tay (Ver 4.01.0901.1401)
Windows XP
08 / 11 / 2010
2,726K
[Smart / Common] thông minh trên chương trình cho LG xách tay. (Ver.1.0)
08 / 11 / 2010
745,204K
[Chương trình / XP] Chương trình thay đổi độ phân giải cho LG Máy tính xách tay (1024x768,800x600)
08 / 11 / 2010
61K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
02 / 23 / 2010
4,127K