LG X130 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


LG X130 Laptop

Tải về LG X130 Netbook Windows XP, Windows Drivers 7, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Sound / SRS Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.0.1.5942)
cửa sổ 7
11 / 30 / 2011
61,063K
Realtek Sound Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.10.0.5847)
Windows XP
11 / 30 / 2011
59,229K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Matrix Storage Manager (SATA AHCI Controller) Driver (Ver 8.9.0.1023)
cửa sổ 7
11 / 30 / 2011
21,859K
Intel Chipset Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 9.1.1.1015)
cửa sổ 7
11 / 30 / 2011
2,313K
Intel Matrix Storage Manager (SATA AHCI Controller) điều khiển cho LG Máy tính xách tay
Windows XP
11 / 30 / 2011
21,841K
Intel Chipset Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 8.3.0.1018)
Windows XP
11 / 30 / 2011
2,052K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel GMA Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 8.15.10.1867)
cửa sổ 7
11 / 30 / 2011
23,451K
Intel GMA Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.14.10.4926)
Windows XP
11 / 30 / 2011
17,812K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Driver WIDCOMM Bluetooth cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.2.0.9001)
cửa sổ 7
11 / 30 / 2011
59,111K
Driver WIDCOMM Bluetooth cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.5.0.7400)
Windows XP
11 / 30 / 2011
105,230K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Ralink Wireless LAN N Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 3.0.3.0)
cửa sổ 7
11 / 30 / 2011
9,385K
Ralink Wireless LAN N Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.04.00.0000)
Windows XP
11 / 30 / 2011
463K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard Driver Realtek LAN cho LG Máy tính xách tay (Ver 7.006.0820.2009)
cửa sổ 7
11 / 30 / 2011
5,376K
Onboard Driver Realtek LAN cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.718.0323.2009)
Windows XP
11 / 30 / 2011
5,010K
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek FlashMedia Controller Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.1.7600.30101)
cửa sổ 7
11 / 30 / 2011
10,529K
Realtek FlashMedia Controller Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.0.6000.0081)
Windows XP
11 / 30 / 2011
7,143K
máy chụp ảnh
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chương trình YouCam CyberLink cho LG Máy tính xách tay (Ver 2.00.2907)
cửa sổ 7
11 / 30 / 2011
54,033K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
TouchPad Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 13.2.2.0)
cửa sổ 7
11 / 30 / 2011
26,984K
TouchPad Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 13.2.2.0)
Windows XP
11 / 30 / 2011
26,984K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Cập nhật thông minh Chương trình của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 7.0)
cửa sổ 7
11 / 30 / 2011
21,088K
(On Screen Display) Chương trình OSD cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.01.0911.0401)
cửa sổ 7
11 / 30 / 2011
9,448K
(On Screen Display) Chương trình OSD cho LG Máy tính xách tay (Ver 7.00.0906.1901)
Windows XP
11 / 30 / 2011
2,737K
Cập nhật thông minh Chương trình của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver. 2.04.0618.02)
Windows XP
11 / 30 / 2011
14,835K
Chương trình điều hành IP cho LG Máy tính xách tay (Ver 3.0208.0911.01)
Windows XP
11 / 30 / 2011
9,044K
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hệ thống BIOS cho X130 mẫu
cửa sổ 7
11 / 30 / 2011
2,338K
Hệ thống BIOS cho X130 Model (Ver 3F32)
cửa sổ 7
11 / 30 / 2011
1,551K
[BIOS] LG Máy tính xách tay (X130) Hệ thống BIOS Ver 3A72
11 / 30 / 2011
2,574K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
01 / 04 / 2010
3,898K