LG X140 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


LG X140 Laptop

Tải xuống LG X140 Netbook Windows XP, Windows Trình điều khiển 7, Phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
driver âm thanh cho LG xách tay. (Ver.5.10.0.5992)
Windows XP
10 / 11 / 2011
78,042K
driver âm thanh cho LG xách tay. (Ver.6.0.1.5992)
cửa sổ 7
10 / 11 / 2011
78,042K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chipset dirver cho LG xách tay. (Ver.9.1.1.1025)
Windows XP
10 / 11 / 2011
2,383K
Chipset dirver cho LG xách tay. (Ver.9.1.1.1025)
Windows XP
10 / 11 / 2011
2,383K
Chipset dirver cho LG xách tay. (Ver.9.1.1.1025)
cửa sổ 7
10 / 11 / 2011
2,383K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
trình điều khiển video cho LG xách tay. (Ver.6.14.10.5182)
Windows XP
10 / 11 / 2011
15,793K
trình điều khiển video cho LG xách tay. (Ver.8.14.10.2023)
cửa sổ 7
10 / 11 / 2011
22,465K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
IVT BlueSoleil Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.8.0.339.0)
Windows XP
10 / 11 / 2011
102,071K
trình điều khiển Bluetooth cho LG xách tay. (Ver.6.2.64.187)
Windows XP
10 / 11 / 2011
99,809K
trình điều khiển Bluetooth cho LG xách tay. (Ver.6.4.303.1)
cửa sổ 7
10 / 11 / 2011
96,128K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển không dây cho LG xách tay. (Ver.1085.16.930.2009)
Windows XP
10 / 11 / 2011
16,805K
điều khiển không dây cho LG xách tay. (Ver.2007.1.1002.2009)
cửa sổ 7
10 / 11 / 2011
16,189K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển Ethernet cho LG xách tay. (Ver.5.746.119.2010)
Windows XP
10 / 11 / 2011
5,361K
điều khiển Ethernet cho LG xách tay. (Ver.7.13.112.2010)
cửa sổ 7
10 / 11 / 2011
5,497K
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Card Reader driver cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.30101)
Windows XP
10 / 11 / 2011
10,467K
Card Reader driver cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.30101)
cửa sổ 7
10 / 11 / 2011
10,529K
máy chụp ảnh
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
YouCam driver cho LG xách tay. (Ver.2.00.3304a)
Cửa sổ 7, Windows XP
10 / 11 / 2011
44,374K
lái xe WebCam cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.16385)
Windows XP
10 / 11 / 2011
10 / 11 / 2011
6,724K
10,402K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển TouchPad cho LG xách tay. (Ver.13.2.4.12)
Windows XP
10 / 11 / 2011
26,754K
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
lái xe DTV thẻ cho LG xách tay. (Ver.1.0.0.33)
cửa sổ 7
11 / 02 / 2011
614K
điều khiển OSD cho LG xách tay. (Ver.7.00.0912.0301)
Windows XP
10 / 11 / 2011
2,773K
điều khiển OSD cho LG xách tay. (Ver.5.01.1002.0201)
cửa sổ 7
10 / 11 / 2011
17,789K
trình điều khiển SATA cho LG xách tay. (Ver.8.9.4.1004)
Windows XP
10 / 11 / 2011
21,856K
trình điều khiển SATA cho LG xách tay. (Ver.8.9.4.1004)
cửa sổ 7
10 / 11 / 2011
21,869K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
phương tiện truyền thông Aver A898F DTV driver cho LG xách tay. (Ver.6.0.18)
cửa sổ 7
11 / 02 / 2011
46,721K
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hệ thống BIOS cho X140 Model (Ver.3H11)
cửa sổ 7
10 / 11 / 2011
3,380K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
10 / 07 / 2010
4,655K