LG X170 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


LG X170 Laptop

Tải về LG X170 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Sound driver cho LG xách tay. (Ver.5.10.0.5992)
Windows XP 32bit
11 / 02 / 2011
0K
điều khiển Realtek audio cho LG xách tay. (Ver.6.0.1.5992)
Cửa sổ 7 32bit
06 / 15 / 2011
77,709K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Rapid Storage Technology lái xe cho LG xách tay. (Ver.9.6.4.1002)
Windows XP 32bit
11 / 02 / 2011
9,609K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver.9.1.1.1025)
Windows XP 32bit
11 / 02 / 2011
2,354K
Intel Rapid Storage Technology lái xe cho LG xách tay. (Ver.9.6.4.1002)
Cửa sổ 7 32bit
06 / 15 / 2011
9,609K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver.9.1.1.1025)
Cửa sổ 7 32bit
06 / 15 / 2011
2,354K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver.6.14.10.5260)
Windows XP 32bit
11 / 02 / 2011
15,803K
điều khiển Intel Graphics cho LG xách tay. (Ver 8.14.10.2117)
Cửa sổ 7 32bit
06 / 15 / 2011
14,784K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
IVT BlueSoleil Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.8.0.339.0)
Windows XP 32bit
11 / 02 / 2011
102,007K
trình điều khiển Bluetooth cho LG xách tay. (Ver.8.0.339.0)
Cửa sổ 7 32bit
06 / 15 / 2011
101,970K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel WiMAX Driver / gói phần mềm cho LG xách tay. (Ver.5.30.1010.3)
Windows XP 32bit
11 / 02 / 2011
80,179K
Ralink Wireless LAN N driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.10.0)
Windows XP 32bit
11 / 02 / 2011
3,724K
Intel Wireless ABG / AGN driver cho LG xách tay. (Ver.13.2.15)
Windows XP 32bit
11 / 02 / 2011
135,413K
Ralink Wireless LAN driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.10.0)
Cửa sổ 7 32bit
06 / 15 / 2011
13,126K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard điều khiển Realtek LAN cho LG xách tay. (Ver.5.746.119.2010)
Windows XP 32bit
11 / 02 / 2011
5,364K
Intel WiMAX driver / phần mềm trọn gói (Ver.5.30.1010.3) (KT Only)
Cửa sổ 7 32bit
06 / 15 / 2011
91,884K
Intel Wireless LAN driver cho LG xách tay. (Ver.13.3.0.24)
Cửa sổ 7 32bit
06 / 15 / 2011
36,606K
Realtek LAN driver cho LG xách tay. (Ver.7.13.112.2010)
Cửa sổ 7 32bit
06 / 15 / 2011
3,567K
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek FlashMedia driver cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.30101)
Windows XP 32bit
11 / 02 / 2011
10,439K
JMB28X SD / MMC điều khiển Host Controller cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.30123)
Cửa sổ 7 32bit
06 / 15 / 2011
38,040K
máy chụp ảnh
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CyberLink YouCam driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.2726)
Windows XP 32bit
11 / 02 / 2011
89,558K
Cyberlink YouCam cho LG xách tay. (Ver.3.1.2726)
Cửa sổ 7 32bit
06 / 15 / 2011
89,600K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển TouchPad cho LG xách tay. (Ver.15.0.8.0)
Windows XP 32bit
11 / 02 / 2011
12,065K
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.15.0.8.0)
Cửa sổ 7 32bit
06 / 15 / 2011
12,065K
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
lái xe DTV thẻ cho LG xách tay. (Ver.1.0.0.33)
cửa sổ 7
11 / 02 / 2011
614K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
phương tiện truyền thông Aver A898F DTV driver cho LG xách tay. (Ver.6.0.18)
cửa sổ 7
11 / 02 / 2011
46,721K
Cập nhật thông minh Chương trình của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 7.0)
cửa sổ 7
11 / 02 / 2011
28,647K
OSD (On Screen Display) trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver.4.01.0901.1401)
Windows XP 32bit
11 / 02 / 2011
2,042K
LG Cập nhật thông minh cho LG xách tay. (Ver.7.0)
Cửa sổ 7 32bit
11 / 02 / 2011
28,662K
LG thông minh Cursor driver cho LG xách tay. (Ver.1.00.0910.2201)
Cửa sổ 7 32bit
11 / 02 / 2011
1,841K
LG thông minh pop cho LG xách tay. (Ver.1.2.81.38)
Cửa sổ 7 32bit
06 / 15 / 2011
13,694K
LG thông minh Chỉ số Lite cho LG xách tay. (Ver.1.00.1009.1301)
Cửa sổ 7 32bit
06 / 15 / 2011
735K
OSD (On Screen Display) trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver.5.01.1007.1201)
Cửa sổ 7 32bit
06 / 15 / 2011
14,697K
LG thông minh điều khiển Care cho LG xách tay. (Ver.1.0.1009.0901)
Cửa sổ 7 32bit
06 / 15 / 2011
858,544K
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hệ thống BIOS cho X170 Model (Ver.3H11)
cửa sổ 7
11 / 02 / 2011
3,380K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
10 / 25 / 2010
5,090K