LG E510, ED510 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, phần mềm


LG XNOTE E510 Máy tính xách tay

Tải về LG XNOTE E510 / ED510 Máy tính xách tay Windows XP, Vista và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Audio & Modem driver cho LG Máy tính xách tay
Windows XP
08 / 27 / 2009
08 / 27 / 2009
16,287K
7,263K
LG xách tay Realtek Sound Driver Ver. 6.0.6000.16386
windows Vista
08 / 27 / 2009
1,601K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel (R) Matrix Storage Manager Driver cho LG Máy tính xách tay
Windows XP, Windows Vista
08 / 27 / 2009
08 / 27 / 2009
20,658K
20,937K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chipset Mobile Intel® 965 nhanh Gia đình
Windows XP, Windows Vista
08 / 27 / 2009
08 / 27 / 2009
17,536K
16,592K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển IVT BlueSoleil Bluetooth cho LG Máy tính xách tay
Windows XP, Windows Vista
08 / 27 / 2009
08 / 27 / 2009
26,626K
90,333K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chương trình Driver cài đặt Atheros
Windows XP, Windows Vista
08 / 27 / 2009
08 / 27 / 2009
5,166K
5,081K
Intel® PRO / Wireless 3945ABG / 4965 Driver cho LG Máy tính xách tay
Windows XP, Windows Vista
08 / 27 / 2009
08 / 27 / 2009
6,721K
4,817K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Bộ điều khiển Fast Ethernet Marvell Yukon 88E8039 PCI-E
Windows XP, Windows Vista
08 / 27 / 2009
08 / 27 / 2009
19,958K
19,966K
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
HDAUDIO mềm Modem dữ liệu với SmartCP
windows Vista
08 / 27 / 2009
7,706K
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Card Reader (USB Mass Storage Device) Driver cho LG Máy tính xách tay
Windows XP, Windows Vista
08 / 27 / 2009
08 / 27 / 2009
4,610K
5,894K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
TouchPad Driver cho LG Máy tính xách tay
Windows XP, Windows Vista
08 / 27 / 2009
08 / 27 / 2009
11,090K
5,127K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chương trình điều hành IP cho LG Máy tính xách tay
Windows XP
08 / 27 / 2009
6,827K
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay Digitizer driver Ver 1.0.1.4
Windows XP
08 / 27 / 2009
106K
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
BIOS cho E510
Windows XP, Windows Vista
08 / 27 / 2009
1,604K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Âm thanh vá Kb888111
08 / 27 / 2009
686K