LG P300 / PB300 Máy tính xách tay Windows XP, Vista Driver, Phần mềm


LG P300 Máy tính xách tay

Tải về LG XNOTE P300 / PB300 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Sound / SRS Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.0.1.5508)
windows Vista
08 / 18 / 2009
18,044K
Realtek SRS SurroundXT Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 4.00.0500)
Windows XP
08 / 18 / 2009
902K
Realtek Sound Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.10.0.5508)
Windows XP
08 / 18 / 2009
91,422K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 8.2.0.1014)
Windows XP
08 / 18 / 2009
1,926K
Intel Chipset Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 8.3.0.1013)
windows Vista
08 / 18 / 2009
2,027K
Intel Turbo Memory Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.5.0.1013)
windows Vista
08 / 18 / 2009
22,007K
Intel Matrix Storage Manager (SATA AHCI Controller) điều khiển
Windows XP, Windows Vista
08 / 18 / 2009
20,615K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
nVidia GeForce 8400 / 8600 Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.14.11.5686)
Windows XP
08 / 18 / 2009
68,359K
nVidia GeForce 8400 / 8600 Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 7.15.11.5686)
windows Vista
08 / 18 / 2009
57,191K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển IVT BlueSoleil Bluetooth cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.4.240.1)
Windows XP, Windows Vista
08 / 17 / 2009
80,719K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Wireless ABG / AGN Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 11.5.0.34)
Windows XP, Windows Vista
08 / 17 / 2009
194,789K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard Driver Realtek LAN cho LG Máy tính xách tay (Ver. 6.197.0917.2007)
windows Vista
08 / 17 / 2009
4,049K
Onboard Driver Realtek LAN cho LG Máy tính xách tay (5.678.1003.2007)
Windows XP
08 / 17 / 2009
4,605K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
TouchPad Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 9.1.2.0)
Windows XP
08 / 17 / 2009
6,083K
TouchPad Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 10.0.2.1)
windows Vista
08 / 17 / 2009
238K
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chương trình Miser Pin cho LG Máy tính xách tay (Ver 4.0107.0223.01)
Windows XP
08 / 18 / 2009
2,808K
Chương trình Miser Pin cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.0007.0919.01)
windows Vista
08 / 17 / 2009
3,207K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chương trình Chỉ số thông minh của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.2007.1119.01)
windows Vista
07 / 27 / 2010
1,212K
Chương trình điều hành IP cho LG Máy tính xách tay (Ver 3.0107.0216.01)
Windows XP
08 / 18 / 2009
6,827K
Chương trình Cập nhật thông minh của LG cho LG Máy tính xách tay
windows Vista
08 / 18 / 2009
14,840K
(On Screen Display) Chương trình OSD cho LG Máy tính xách tay (Ver 2.0507.0831.01)
windows Vista
08 / 17 / 2009
1,786K
Thông minh liên kết điều khiển cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.0008.0122.01)
Windows XP, Windows Vista
08 / 17 / 2009
1,173K
(On Screen Display) Chương trình OSD cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.5007.1224.01)
Windows XP
08 / 17 / 2009
2,675K
LG Cập nhật thông minh chương trình cho LG Máy tính xách tay (Ver. 2.03.0121.01)
Windows XP
08 / 17 / 2009
14,598K
Chương trình Magnifier LG cho LG Máy tính xách tay
Windows XP, Windows Vista
08 / 17 / 2009
08 / 17 / 2009
2,171K
2,695K
Chương trình Cam LG thông minh cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.0007.1105.01)
windows Vista
08 / 17 / 2009
5,055K
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
BIOS] LG Máy tính xách tay (P300) Hệ thống BIOS Ver F.19
05 / 13 / 2010
1,712K
BIOS] LG Máy tính xách tay (P300) Hệ thống BIOS Ver F.13
08 / 17 / 2009
1,657K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
02 / 01 / 2008
4,403K