LG P310 / PB310 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, phần mềm


LG P310 Máy tính xách tay

Tải về LG XNOTE P310 / PB310 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.5683
Windows XP
08 / 12 / 2009
91,604K
LG xách tay Realtek SRS SurroundXT driver Ver 4.00.0500
Windows XP
08 / 12 / 2009
902K
LG xách tay Realtek Sound / SRS điều khiển
windows Vista
08 / 12 / 2009
08 / 12 / 2009
22,853K
22,853K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển Intel Chipset
Windows XP, Windows Vista
08 / 12 / 2009
08 / 12 / 2009
2,231K
2,231K
Intel Turbo Memory Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.6.1.1004)
windows Vista
08 / 12 / 2009
08 / 12 / 2009
25,797K
25,797K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
nVidia GeForce Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver. 7.15.11.7960)
windows Vista
08 / 13 / 2009
67,761K
nVidia GeForce Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.14.11.7940)
Windows XP
08 / 13 / 2009
71,614K
nVidia GeForce 9300 / 9600 Driver cho LG Máy tính xách tay
windows Vista
08 / 12 / 2009
08 / 12 / 2009
61,868K
77,406K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển IVT BlueSoleil Bluetooth cho LG Máy tính xách tay
Windows XP, Windows Vista
08 / 13 / 2009
08 / 13 / 2009
80,719K
90,333K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Wireless ABG / AGN Driver cho LG Máy tính xách tay
windows Vista
08 / 13 / 2009
08 / 13 / 2009
2,566K
3,118K
Intel Wireless ABG / AGN Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 12.2.0.11)
Windows XP
12 / 26 / 2011
4,155K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard Intel driver LAN cho LG Máy tính xách tay
Windows XP, Windows Vista
08 / 13 / 2009
08 / 13 / 2009
108,452K
108,452K
máy chụp ảnh
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chương trình YouCam CyberLink cho LG Máy tính xách tay
windows Vista
08 / 13 / 2009
22,781K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
TouchPad Driver cho LG Máy tính xách tay
windows Vista
08 / 13 / 2009
08 / 13 / 2009
11,972K
12,115K
TouchPad Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 10.2.1.0)
Windows XP
08 / 13 / 2009
6,349K
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chương trình Miser Pin cho LG Máy tính xách tay (Ver 4.0108.0715.01)
Windows XP
08 / 13 / 2009
2,848K
chương trình Battery Miser cho LG Máy tính xách tay
windows Vista
08 / 13 / 2009
08 / 13 / 2009
3,802K
3,802K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
(On Screen Display) Chương trình OSD cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.5608.1006.01)
Windows XP
08 / 17 / 2009
2,710K
Chương trình điều hành IP cho LG Máy tính xách tay (Ver 3.0208.0911.01)
Windows XP
08 / 13 / 2009
9,044K
Chương trình Cập nhật thông minh của LG cho LG Máy tính xách tay
Windows XP
08 / 13 / 2009
14,673K
Cập nhật thông minh Chương trình của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 4.00.0529.06)
windows Vista
06 / 29 / 2015
15,281K
(On Screen Display) Chương trình OSD cho LG Máy tính xách tay
windows Vista
08 / 13 / 2009
08 / 13 / 2009
9,292K
9,222K
Chương trình Chỉ số thông minh của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.2008.0711.01)
windows Vista
08 / 13 / 2009
08 / 13 / 2009
1,227K
1,227K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
04 / 10 / 2009
4,878K