LG PS Máy tính xách tay Windows XP, Vista, phần mềm


LG PS Máy tính xách tay

Tải về LG XNOTE PS Máy tính xách tay Windows XP, Vista và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.5433
Windows XP
2007-06-27
43MB
XNOTE Realtek Sound / SRS driver Ver 6.0.1.5391
windows Vista
2007-04-25
16MB
XNOTE Realtek Sound / SRS driver Ver 6.0.1.5374
windows Vista
2007-02-28
14MB
XNOTE Realtek Sound Driver Ver 6.0.1.5350
windows Vista
2007-02-22
14MB
XNOTE (PS) Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.5324
Windows XP
2007-02-12
34MB
XNOTE (PS) Realtek SRS SurroundXT driver Ver 4.00.0300
Windows XP
2007-02-12
966KB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Intel Chipset Driver
windows Vista
2007-02-22
1MB
XNOTE Intel Matrix Storage Manager (SATA AHCI Controller) điều khiển
Windows XP, Windows Vista
2007-02-22
18MB
XNOTE (PS) Intel Chipset Driver
Windows XP
2007-02-12
1MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE ATI Video Driver Ver 8.491.0.0
windows Vista
2008-06-25
98MB
XNOTE ATI driver Ver 8.403.0.0
Windows XP
2007-10-02
81MB
XNOTE (PS) ATI Video Driver Ver 8.331.0.0
Windows XP
2007-02-12
42MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển IVT BlueSoleil Bluetooth Ver 3.2.
windows Vista
2007-08-07
46MB
Trình điều khiển IVT BlueSoleil Bluetooth Ver 2.6.0.9
Windows XP
2007-08-07
25MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Intel Pro / Wireless ABG điều khiển
windows Vista
2007-02-22
3MB
XNOTE (PS) Intel Pro / Wireless ABG điều khiển
Windows XP
2007-02-12
5MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển XNOTE Onboard Agere Systems LAN
windows Vista
2007-02-22
390KB
XNOTE (PS) Onboard Agere Systems LAN driver
Windows XP
2007-02-12
2MB
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Agere Systems Modem Driver Ver 2.1.74.0
windows Vista
2007-02-22
761KB
XNOTE (PS) Agere Systems Modem Driver Ver 2.1.72
Windows XP
2007-02-12
785KB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE TouchPad driver Ver 9.1.11.0
windows Vista
2007-02-22
11MB
XNOTE (PS) TouchPad driver Ver 9.1.2.0
Windows XP
2007-02-12
6MB
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Pin Miser Ver 5.0007.0919.01
windows Vista
2008-01-22
3MB
XNOTE Pin Miser Ver 4.0107.0223.01
Windows XP
2007-04-20
2MB
XNOTE (PS) Pin Miser Ver 4.0106.1211
Windows XP
2007-02-12
2MB
PCMCIA
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE TI CardBus Controller Driver Ver 2.0.0.8
Windows XP
2007-10-24
5MB
XNOTE TI CardBus & FlashMedia Controller Driver
windows Vista
2007-09-05
5MB
XNOTE TI CardBus & FlashMedia Controller Driver
windows Vista
2007-02-22
4MB
XNOTE (PS) TI CardBus & FlashMedia Controller Driver
Windows XP
2007-02-12
6MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE / XPION LG Magnifier Ver 1.3508.0228.01
Windows XP
2008-03-11
2MB
XNOTE / XPION LG Magnifier Ver 2.3208.0102.01
windows Vista
2008-03-11
2MB
XNOTE LG Status Chỉ Ver 1.0707.0806.01
Windows XP
2007-08-16
1MB
XNOTE LG Chương trình Cập nhật thông minh
windows Vista
2007-04-06
13MB
XNOTE OSD (On Screen Display) Ver 2.0307.0215.01
windows Vista
2007-02-22
1MB
XNOTE (PS) OSD (On Screen Display) Ver 1.4907.0126.01
Windows XP
2007-02-12
2MB
XNOTE (PS) IP hành Ver 3.0106.0927.01
Windows XP
2007-02-12
6MB
XNOTE (PS) LG Status Chỉ Ver 1.0507.0126.1
Windows XP
2007-02-12
1MB
XNOTE Chương trình Cập nhật thông minh (PS) LG
Windows XP
2007-02-08
12MB