LG R1 Máy tính xách tay của Windows 2000, XP, Vista, phần mềm


LG R2 tốc kép Máy tính xách tay

Tải về Trình điều khiển LG XNOTE R1 tốc kép máy tính xách tay của Windows 2000, XP, Vista và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Realtek Sound / SRS driver Ver 6.0.1.5391
windows Vista
2007-04-25
16MB
XNOTE (R1) Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.5282
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
90,905K
LG xách tay Realtek Sound Driver Ver 6.0.1.5334
windows Vista
08 / 31 / 2009
13,775K
LG xách tay Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.5294
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
93,884K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (R1) Intel Matrix Storage Manager (SATA AHCI Controller) điều khiển
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
1,779K
XNOTE (R1) Intel Chipset Driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
1,251K
LG Máy tính xách tay Intel Chipset Driver
windows Vista
08 / 31 / 2009
1,323K
LG Máy tính xách tay Intel Matrix Storage Manager (SATA AHCI Controller) điều khiển
windows Vista
08 / 31 / 2009
18,742K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay intel GMA driver Ver 7.14.10.1437
windows Vista
06 / 16 / 2010
17,261K
XNOTE (R1) nVidia GeForce Go 7400 driver Ver 8.6.0.7
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
22,775K
XNOTE (R1) Intel 945GM driver Ver 14.19.50.1.4516
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
5,226K
XNOTE nVidia GeForce Go 7300 / 7400 / 7600 driver Ver 7.15.10.9755
windows Vista
2007-02-22
34MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (R1) IVT BlueSoleil Bluetooth điều khiển Ver 2.1.10.0
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
26,627K
Trình điều khiển IVT BlueSoleil Bluetooth Ver 3.2.
windows Vista
2007-08-07
46MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (R1) Intel Pro / Wireless ABG điều khiển
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
133,365K
LG Máy tính xách tay Intel Pro / Wireless ABG điều khiển
windows Vista
08 / 31 / 2009
3,606K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (R1) Onboard Marvell LAN driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
8,767K
LG xách tay Onboard Marvell LAN driver
windows Vista
08 / 31 / 2009
1,779K
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay Agere Systems Modem Driver Ver 2.1.74.0
windows Vista
08 / 30 / 2009
692K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (R1) TouchPad driver Ver 8.2.24.0
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
5,454K
LG xách tay TouchPad driver Ver 9.1.11.0
windows Vista
08 / 30 / 2009
11,373K
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (R1) Pin Miser Ver 4.0106.0710
Windows XP
08 / 31 / 2009
2,808K
LG xách tay Pin Miser Ver 5.0007.0425.02
windows Vista
08 / 30 / 2009
3,216K
PCMCIA
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (R1) TI CardBus & FlashMedia Controller Driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
6,641K
LG xách tay TI CardBus & FlashMedia Controller Driver Ver 2.0.0.8
windows Vista
08 / 30 / 2009
5,528K
LG xách tay TI CardBus Controller Driver Ver 2.0.0.8
Windows XP
08 / 27 / 2009
5,524K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Chương trình Cập nhật thông minh (R1) LG
Windows XP
08 / 31 / 2009
13,284K
XNOTE LG Chương trình Cập nhật thông minh
windows Vista
2007-04-06
13MB
XNOTE (R1) IP hành Ver 3.0106.0718.01
Windows XP
08 / 31 / 2009
6,827K
XNOTE (R1) OSD (On Screen Display) Ver 1.4606.0713.02
Windows XP
08 / 31 / 2009
2,330K
Máy tính xách tay OSD LG (On Screen Display) Ver 2.0307.0215.01
windows Vista
08 / 30 / 2009
1,790K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
04 / 16 / 2007
5,536K