LG Z1 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, phần mềm


LG Z1 Máy tính xách tay

Tải về LG Z1 PRO EXPRESS Notebook DUAL Windows XP, Vista, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Máy tính xách tay (Z1) Realtek SRS SurroundXT driver Ver 4.00.0300
Windows XP
08 / 31 / 2009
895K
LG Máy tính xách tay (Z1) Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.5324
Windows XP
08 / 31 / 2009
98,391K
LG xách tay Realtek Sound Driver Ver 6.0.1.5350
windows Vista
08 / 31 / 2009
14,938K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Máy tính xách tay (Z1) Intel Chipset Driver
Windows XP
08 / 31 / 2009
1,736K
LG Máy tính xách tay Intel Chipset Driver
windows Vista
08 / 31 / 2009
1,323K
LG Máy tính xách tay Intel Matrix Storage Manager (SATA AHCI Controller) điều khiển
windows Vista
08 / 31 / 2009
18,742K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay intel GMA driver Ver 7.14.10.1437
windows Vista
06 / 16 / 2010
17,261K
LG Máy tính xách tay (Z1) ATI Video Driver Ver 8.311.0.0
Windows XP
08 / 31 / 2009
43,489K
LG xách tay ATI Video Driver Ver 8.491.0.0
windows Vista
08 / 29 / 2009
100,547K
LG xách tay ATI driver Ver 8.403.0.0
Windows XP
08 / 25 / 2009
83,786K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Máy tính xách tay (Z1) IVT BlueSoleil Bluetooth điều khiển Ver 2.1.10.0
Windows XP
08 / 31 / 2009
26,621K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Máy tính xách tay (Z1) Intel Pro / Wireless ABG driver Ver 10.5.1.57
Windows XP
08 / 31 / 2009
5,614K
LG Máy tính xách tay Intel Pro / Wireless ABG điều khiển
windows Vista
08 / 31 / 2009
3,606K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay Onboard Agere Systems LAN driver
windows Vista
06 / 16 / 2010
322K
LG Máy tính xách tay (Z1) Onboard Agere Systems LAN driver
Windows XP
08 / 31 / 2009
2,718K
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay Systems (Z1) Agere AC97 Modem Driver Ver 2.1.72
Windows XP
08 / 31 / 2009
712K
LG xách tay Agere Systems Modem Driver Ver 2.1.74.0
windows Vista
08 / 30 / 2009
692K
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Máy tính xách tay (Z1) TI CardBus & FlashMedia Controller Driver Ver 2.0.0.6
Windows XP
08 / 31 / 2009
6,620K
LG xách tay TI CardBus & FlashMedia Controller Driver Ver 2.0.0.8
windows Vista
08 / 30 / 2009
5,528K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Máy tính xách tay (Z1) TouchPad driver Ver 8.3.6.0
Windows XP
08 / 31 / 2009
5,355K
LG xách tay TouchPad driver Ver 9.1.11.0
windows Vista
08 / 30 / 2009
11,373K
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Máy tính xách tay (Z1) Pin Miser Ver 4.0106.1102
Windows XP
08 / 31 / 2009
2,807K
LG xách tay Pin Miser Ver 5.0007.0425.02
windows Vista
08 / 30 / 2009
3,216K
PCMCIA
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay TI CardBus Controller Driver Ver 2.0.0.8
Windows XP
08 / 27 / 2009
5,524K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Máy tính xách tay (Z1) IP hành Ver 3.0106.0927.01
Windows XP
08 / 31 / 2009
6,826K
LG Máy tính xách tay (Z1) OSD (On Screen Display) Ver 1.4906.1102.01
Windows XP
08 / 31 / 2009
2,520K
LG xách tay Chương trình Cập nhật thông minh (Z1) LG
Windows XP
08 / 31 / 2009
13,082K
Máy tính xách tay OSD LG (On Screen Display) Ver 2.0307.0215.01
windows Vista
08 / 30 / 2009
1,790K
Chương trình Magnifier LG cho LG Máy tính xách tay
Windows XP, Windows Vista
08 / 27 / 2009
08 / 27 / 2009
2,171K
2,695K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
07 / 23 / 2007
4,710K