LG Z160 Tab-Book Tablet của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Driver, Phần mềm


LG Z160 Tab-Book Tablet

Tải về LG Z160 Tab-Book Tablet của Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1 và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
điều khiển Realtek Audio cho LG xách tay.
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 6.0.1.7032
điều khiển Realtek Audio cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
05 / 07 / 2013
Ver 6.0.1.6793
điều khiển Realtek Audio cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit
05 / 07 / 2013
Ver 6.0.1.6793
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Chipset driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8.1 32bit, Windows 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 9.4.0.1026
điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho LG.
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 12.8.0.1016
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG.
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 8.1.0.1263
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG.
Cửa sổ 7 32bit
29 / 06 / 2015
Ver 8.1.0.1263
Intel Chipset driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit
29 / 06 / 2015
Ver 9.3.0.1026
Intel Chipset driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 9.3.0.1026
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 8.1.0.1263
điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho LG
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 11.6.0.1030
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel GMA driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 10.18.10.3316
Intel GMA driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit
29 / 06 / 2015
Ver 9.17.10.2932
Intel GMA driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 9.17.10.2932
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
lái xe Ralink Bluetooth cho LG xách tay.
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 2.2.0.0
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Ralink Wireless LAN N driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 5.0.29.8105
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit
29 / 06 / 2015
Ver 15.3.1.2
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
05 / 07 / 2013
Ver 15.6.1.6
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Onboard điều khiển Realtek LAN cho LG xách tay.
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 8.18.621.2013
Onboard điều khiển Realtek LAN cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit
29 / 06 / 2015
Ver 7.53.216.2012
Onboard điều khiển Realtek LAN cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 8.3.730.2012
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek lái xe đọc PCIE Card cho LG xách tay.
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 6.2.8400.39032
Realtek lái xe đọc PCIE Card cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit
29 / 06 / 2015
Ver 6.2.8400.39032
Realtek lái xe đọc PCIE Card cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
05 / 07 / 2013
Ver 6.2.8400.39032
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
điều khiển TouchPad Elan cho LG xách tay.
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 11.9.13.1
LG trình điều khiển ảo Pad cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
05 / 07 / 2013
Ver.1.0.1302.2201
LG trình điều khiển ảo Pad cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit
05 / 07 / 2013
Ver.1.0.1304.2201
USB
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel trình điều khiển 3.0 USB cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit
29 / 06 / 2015
Ver 1.0.7.248
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
điều khiển chế độ trên máy bay cho LG xách tay.
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 1.0.1212.1701
Chương trình hiển thị không dây Intel cho LG Máy tính xách tay
Cửa sổ 7 32bit
29 / 06 / 2015
Ver 3.5.41.0
SRS lái 3D Wide cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit
29 / 06 / 2015
Ver 1.12.7000
LG Dễ dàng khởi xướng điều khiển cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 1.0.1211.101
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 1.0.1211.2401
LG Chia sẻ mạng cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 1.0.1212.2701
điều khiển Control Center của LG cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 1.0.1301.2301
LG Rapid Start quản lý trình điều khiển cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 1.0.1301.201
Chương trình LG Update Center cho LG Máy tính xách tay
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 1.0.1301.2401
LG thông minh Share cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 2.1.1301.201
Chương trình Intel Wireless Display cho LG Máy tính xách tay
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 3.5.41.0
SRS lái 3D Wide cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 1.12.7000
điều khiển Intel Rapid Công nghệ Bắt đầu cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 2.1.0.1002
Trên màn hình điều khiển 3 hiển thị cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit
05 / 07 / 2013
Ver 1.0.1209.1112
lái xe Trung tâm chăm sóc của LG cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
05 / 07 / 2013
Ver 1.0.1212.1001
Chương trình Cập nhật thông minh của LG cho LG Máy tính xách tay
Cửa sổ 7 32bit
05 / 07 / 2013
ver 7.0ZA
Chăm sóc thông minh của LG cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
05 / 07 / 2013
Ver 1.0.1302.0801
LG thông minh Share cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
05 / 07 / 2013
Ver 2.1.1303.601
Trên màn hình điều khiển 2 hiển thị cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit
05 / 07 / 2013
Ver 1.0.1212.1901
điều khiển Intel Rapid Công nghệ Bắt đầu cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
05 / 07 / 2013
Ver 2.1.0.1002
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit
05 / 07 / 2013
Ver 6.00.1205.1401
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Hệ thống BIOS cho Z160 mẫu
Cửa sổ 8 64bit
05 / 07 / 2013
Ver. F0C
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
CHỦ HƯỚNG DẪN
15 / 05 / 2013