LG Z330 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, phần mềm


LG Z330 Ultrabook

Tải về LG Z330 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek High Definition Audio cho lái LG xách tay. (Ver 6.0.1.6695)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
15 / 11 / 2012
130,957K
Realtek High Definition Audio cho lái LG xách tay. (Ver.6.0.1.6493)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 04 / 2012
62,254K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho LG xách tay. (Ver 11.5.0.1207)
Cửa sổ 8 64bit
01 / 09 / 2012
1,914K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay. (Ver 8.1.0.1263)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
01 / 09 / 2012
31,516K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver 9.3.0.1021)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
01 / 09 / 2012
2,920K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay. (Ver.7.0.0.1144)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 04 / 2012
2,527K
Intel Rapid Storage Technology lái xe cho LG xách tay. (Ver.10.5.0.1026)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 04 / 2012
10,749K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver.9.2.0.1030)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 04 / 2012
1,137K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver 9.17.10.2828)
Cửa sổ 8 32bit
01 / 09 / 2012
111,979K
Intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver 9.17.10.2828)
Cửa sổ 8 64bit
01 / 09 / 2012
150,517K
Intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver.8.15.10.2622)
Cửa sổ 7 32bit
04 / 04 / 2012
72,941K
Intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver.8.15.10.2622)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 04 / 2012
83,268K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
lái xe Ralink Bluetooth cho LG xách tay. (Ver 9.1.6.0)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
01 / 09 / 2012
60,139K
điều khiển Intel Bluetooth cho LG xách tay. (Ver 2.5.21.40054)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
01 / 09 / 2012
65,951K
Intel Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.90.20620)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 04 / 2012
132,625K
Ralink Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.9.1.6.0)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 04 / 2012
49,797K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chương trình Intel Wireless Display cho LG Máy tính xách tay (Ver 3.5.34.0)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
01 / 09 / 2012
255,851K
Ralink Wireless LAN N driver cho LG xách tay. (Ver 5.0.0.0)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
01 / 09 / 2012
19,041K
Intel WiMAX Driver / gói phần mềm cho LG xách tay. (Ver 7.5.1007.26)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
01 / 09 / 2012
124,589K
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay. (Ver 15.5.0.42)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
01 / 09 / 2012
146,035K
Chương trình hiển thị không dây Intel cho LG Máy tính xách tay (Ver.2.2.14.0)
Cửa sổ 7 32bit
04 / 04 / 2012
123,472K
Chương trình hiển thị không dây Intel cho LG Máy tính xách tay (Ver.2.2.14.0)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 04 / 2012
123,472K
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay. (Ver.14.3.1.1)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 04 / 2012
203,924K
Ralink Wireless LAN N driver cho LG xách tay. (Ver.3.2.8.0)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 04 / 2012
13,779K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard điều khiển Realtek LAN cho LG xách tay. (Ver 8.3.730.2012)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
01 / 09 / 2012
5,714K
Onboard điều khiển Realtek LAN cho LG xách tay. (Ver.7.48.823.2011)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 04 / 2012
3,402K
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek PCIE Card Reader driver cho LG xách tay. (Ver 6.1.8400.39030)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
15 / 11 / 2012
10,905K
Realtek lái PCIE Card Reader cho LG xách tay. (Ver.6.1.7601.39015)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 04 / 2012
4,928K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elan Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver 11.9.0.2)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
15 / 11 / 2012
185,383K
Elan Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.8.0.9.4)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 04 / 2012
7,544K
USB
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
trình điều khiển USB 3.0 cho LG xách tay. (Ver.1.12.16)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 04 / 2012
6,020K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Cửa sổ dows7 Phục hồi Solution (Ver 1.1.1208.310
cửa sổ 8
05 / 07 / 2013
1,572K
Trên màn hình điều khiển 3 hiển thị cho LG xách tay. (Ver 1.0.1208.2001)
Cửa sổ 8 64bit
04 / 07 / 2013
10,983K
Trên màn hình điều khiển 3 hiển thị cho LG xách tay. (Ver 1.0.1210.1601)
Cửa sổ 8 32bit
14 / 11 / 2012
10,335K
điều khiển Control Center của LG cho LG xách tay. (Ver 1.0.1209.2501)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
04 / 10 / 2012
19,966K
SRS lái 3D Wide cho LG xách tay. (Ver 1.12.5500)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
04 / 10 / 2012
19,968K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver 1.0.1208.2201)
Cửa sổ 8 32bit
01 / 09 / 2012
1,471K
LG Rapid Start quản lý trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver 33.0.1208.1801)
Cửa sổ 8 64bit
01 / 09 / 2012
10,715K
LG Dễ dàng khởi xướng điều khiển cho LG xách tay. (Ver 1.0.1208.2201)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
01 / 09 / 2012
1,786K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver 1.0.1208.2201)
Cửa sổ 8 64bit
01 / 09 / 2012
1,648K
Chương trình Cập nhật thông minh LG cho LG Máy tính xách tay (Ver.7.0ZE)
Cửa sổ 7 32bit
04 / 04 / 2012
27,649K
Trên màn hình điều khiển 2 hiển thị cho LG xách tay. (Ver.11.00.1201.0901)
Cửa sổ 7 32bit
04 / 04 / 2012
8,496K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver.6.00.1201.1701)
Cửa sổ 7 32bit
04 / 04 / 2012
4,400K
LG Mạng lái Manager cho LG xách tay. (Ver.1.00.1201.1701)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 04 / 2012
20,686K
LG Truyền thông FUNtasia driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.1111.1701)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 04 / 2012
124,228K
Trên màn hình điều khiển 2 hiển thị cho LG xách tay. (Ver. 10.00.1112.1501)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 04 / 2012
9,330K
Chương trình Cập nhật thông minh LG cho LG Máy tính xách tay (Ver.9.1ZE)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 04 / 2012
26,011K
LG thông minh Chỉ số trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver.2.17.1111.2101)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 04 / 2012
951K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver.5.00.1112.0801)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 04 / 2012
4,083K
LG Monitor BTN lái xe cho LG Notebook. (Ver.1.00.1201.2601)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 04 / 2012
5,317K
LG thông minh trang driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.1201.1001)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 04 / 2012
76,353K
LG Tốc độ điều khiển quản lý cho LG xách tay. (Ver.1.0.1201.1301)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 04 / 2012
13,976K
SRS Wide lái 3D Sound cho LG xách tay. (Ver.1.11.6900)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 04 / 2012
17,737K
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hệ thống BIOS cho Z330 Model (Ver. F09)
Cửa sổ 8 32bit
26 / 10 / 2012
2,236K
Hệ thống BIOS cho Z330 Model (Ver. F09)
Cửa sổ 8 64bit
26 / 10 / 2012
2,231K
Hệ thống BIOS cho Z330 Model (Ver.F06)
cửa sổ 7
04 / 04 / 2012
2,217K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hướng dẫn sử dụng
25 / 05 / 2012
24,906K